• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Demonstratie tegen de miljoenenwinst van het CVW!

Op 15 december 2017 demonstreerden vele GBB leden (en anderen) bij het CVW vanwege de 2,4 miljoen ‘winst’ van het CVW in 2016.

Dick Kleijer, GBB lid, hield namens het bestuur van de GBB een toespraak bij deze demonstratie. Lees hier de toespraak.

 

 

Beste mensen,


Laat duidelijk zijn dat de GBB hier niet staat te demonsteren vanwege de werknemers van het Centrum Veilig Wonen. Wij hebben niets tegen deze werknemers. Maar wel vanwege de miljoenen-winst van het CVW. Want de ‘winst’ van het CVW is een symptoom van de gekte in dit gebied. Een volledig verval van normen en waarden is hier gaande wat betreft de gaswinning en de gevolgen daarvan.
Het is immers bloedgeld wat het CVW binnenharkt.
En onze overheid? Onze overheid laat het toe alsof het de gewoonste zaak van de wereld is.

Lees meer...

Bedenkingen van de GBB genegeerd, versterking van start

De planning van de versterkingsaanpak is momenteel omgeven door veel onzekerheden. Zo moet het regeerakkoord nog nader worden uitgewerkt en minister Wiebes wil zich eerst nog in de materie verdiepen. Ook zijn er nog veel vraagtekens, zoals de impact van de versterkingsoperatie op leefgemeenschappen en de vraag of er voldoende bouwcapaciteit is.
Vanwege de vele onzekerheden heeft de NCG geen volledig meerjarenprogramma ingediend maar volstond met een brief die zich richt "op besluitvorming over wat nodig is voor de uitvoering van de versterking van de eerste ruim 3000 woningen."

Lees meer...

Min. Wiebes reageert selectief op uitspraak van de Raad van State.

Uitbreidingsmogelijkheid gasconversie wordt genegeerd. Waarom?

 

Zoals bekend heeft de Raad van State (RvS) op 15 november 2017 het gaswinningsbesluit vernietigd.
De GBB behaalde daar, samen met anderen, een grote overwinning. De minister van Economische Zaken reageert nu op deze uitspraak van de RvS middels een brief aan de Tweede Kamer {pdf}.
Het positieve in de brief is, dat de minister daadwerkelijk iets wil gaan doen aan het gebruik van laagcalorisch gas door sommige grootgebruikers. Maar er ontbreekt iets belangrijks in deze brief.

De Raad van State motiveerde haar uitspraak mede op basis van een ontoereikende onderbouwing door de minister van de noodzakelijk gedachte hoeveelheid gas in verband met de leveringszekerheid.

Lees meer...

Hij komt, hij komt….

sunnekloas

Volgende week komt de nieuwe minister van Economische Zaken & Klimaat Wiebes naar Groningen. De minister spreekt hier met de regionaal bestuurders, met de Groninger Bodem Beweging (GBB) als bewonersorganisatie en met maatschappelijke organisaties gegroepeerd rond het Gasberaad. Het gesprek zal gaan over de gevolgen van de gaswinning. Niet over de gaswinning zelf.

Lees meer...

"Pas op de plaats!"

Commentaar van de Groninger Bodem Beweging (GBB) op de MJP brief van 21 november 2017

 

Er zijn momenteel veel factoren die de gewenste aanpak en invulling van het meerjarenprogramma (MJP) onzeker maken. Dit geldt de rolverdeling en het proces van het MJP maar ook de ambities en doelen, met name die van de versterkingsoperatie. Door toch maar door te gaan, wordt de voortgang van het proces leidend. De GBB vindt dit de verkeerde volgorde. Er moet eerst meer duidelijkheid moet komen over de ambities van het MJP en de daarbij passende aanpak.

Lees hier het volledige commentaar. {pdf}

Inspiratie voor Sinterklaas

Met Sinterklaas als inspiratiebron maakt Pluis weer een prachtige cartoon:
800x600Laasje

De inspiratie sloeg over naar ons bestuurslid Derwin, en hij stak drie bekende Sinterklaas liedjes in een nieuw jasje.

Klik hier om de liedjes mee te zingen! {pdf}

IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

deel deze pagina