• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Vertrouwen in overleg met NCG over NAM-schadeprotocol verdwenen

De vereniging Groninger Bodem Beweging, (meer dan 3300 leden), heeft geen vertrouwen meer in verder overleg met de Nationaal Coördinator Groningen, dhr. Alders, over een nieuw schadeprotocol. En dat geldt eveneens voor het Gasberaad de andere deelnemer aan het overleg met de Nationaal Coördinator Groningen. Lees het gezamenlijke persbericht.

Het moet echt anders. Er dient een echt onafhankelijke schadeafhandeling volledig los van de NAM te komen. En dan een nieuw schadeprotocol waarvoor de schadelijders verenigd in de GBB vetorecht krijgen.

 

 Klik hier om het persbericht {pdf} te lezen.

GBB-leden reageren op de affaire Vergnes

Het bestuur van de GBB heeft haar standpunt bepaald  over de affaire Vergnes en dat verwoord op de website van de GBB.

Regelmatig komen er mails binnen over de ervaringen met  contra expertise bureaus . Positieve en minder positieve.  Onze policy is tot nu toe steeds geweest dat de GBB geen uitspraken doet over de kwaliteit van een contra expertise bureau. Dat houden we zo. De GBB hanteert geen kwaliteitskeurmerk en acht zich daarvoor niet bevoegd en bekwaam.

Dit in tegenstelling tot de schadeveroorzaker NAM die zich het recht wel toe-eigent om over een bij het NIVRE geregistreerd bureau op volstrekt niet inzichtelijke gronden vergaande uitspraken te doen. En dat alles natuurlijk in het belang van ons, de schadelijders.

Leden van de GBB sturen ons nu veel mails over deze affaire en vertellen hun ervaringen. De eerste vier zijn uitgekozen om te publiceren.

Lees meer...

Tweede Kamer vragen over affaire Vergnes.

Kern van het verhaal is en blijft, het wederom naar buiten treden van de almacht van de NAM in dit gebied. En de royale wijze waarop daar ruimte aan wordt geboden. Het is toch opvallend hoe stil de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) hierover is. Hij is iemand die nooit om een woordje verlegen zit. Maar nu houdt hij zich stil, doodstil en dat zal denkelijk ook wel zo blijven. Anders hadden we allang hierover iets vernomen.

Lees meer...

De NAM zegt het vertrouwen op in Vergnes Expertise uit Leek.

Vrije keuze oneigenlijk fors beperkt door NAM.
NAM intimideert andere contra-experts.

De NAM zegt het vertrouwen op in Vergnes Expertise uit Leek. De GBB dacht tot nu toe, dat het vooral essentieel was dat de schadelijder vertrouwen had in de contra-expert. Maar nu blijkt het dus bepalend te zijn, dat de NAM zelf vertrouwen heeft in de contra-expert. Maar de NAM heeft alleen vertrouwen in wat je doet, als je doet zoals de NAM het wil.  De conclusie moet dan ook zijn, dat Vergnes te weinig heeft gedaan wat de NAM past.

Lees meer...

Hoe is er gestemd over de moties ingediend tijdens het gasdebat van 16 juni 2016?

Het nieuwe politieke jaar staat op het punt van beginnen. Goed om te kijken hoe aan het eind van het vorige politieke jaar er door de Tweede Kamer is geoordeeld over de ingediende moties. Misschien ook wel van belang voor het komende verkiezingsjaar?

Voor een overzicht van de stemuitslagen kijk je hier:Stemmingsuitslagen 

Lees meer...

TU-Delft kraakt het NAM-contour onderzoek af en deelt de eerdere kritiek van de GBB!

Vertrouwen in NAM en CVW daalt naar absoluut nulpunt.
CVW moet direct volledig onafhankelijk worden!

De TU-Delft bevestigt de felle GBB-kritiek op het NAM - ‘onderzoek’  uitgevoerd door Arcadis naar de bevingsschade buiten de door de NAM vastgestelde aardbevingscontour. De methode van onderzoek wordt, in keurige onderzoekerstaal, tot de grond toe afgebroken. Eerdere kritiek van de GBB op onder andere de geldigheid van de aardbevingscontour, de grootte van de steekproef en de wijze waarop resultaten gegeneraliseerd werden, worden gedeeld de TU-Delft.

Lees meer...

IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

@GRONBB

deel deze pagina