• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Reactie Groninger Bodem Beweging op de gaswinningparagraaf van het Regeerakkoord "Vertrouwen in de Toekomst"

Het motto van het regeerakkoord is: "Vertrouwen in de Toekomst". Dàt kan Groningen wel gebruiken!

 

Screenshot 20171014 093547
Dagblad van het Noorden, 14 oktober 2017

Klik op ´Lees meer´ voor de tekst van het artikel.

Lees meer...

De versterkingsoperatie, oftewel: Samen staan we sterker! (Update!)

De GBB komt op voor de belangen van de bewoners in het g

aswinningsgebied van Groningen.

Daarbij bundelen wij onze krachten met lokale groeperinge

n die in hun wijk, hun dorp of hun

gemeente strijd voeren voor een rechtvaardigere behande

ling bij schade, versterking en ander

onheil dat ons wordt aangedaan door de gaswinning. In

OpwierdeZuid heeft dat er toe geleid dat

de eigenaren nu zelf kunnen kiezen welke duurzaamheids

maatregelen ze willen treffen bij de

versterking van hun huizen en door wie ze ze willen la

ten uitvoeren.

De GBB komt op voor de belangen van de bewoners in het gaswinningsgebied van Groningen. Daarbij bundelen wij onze krachten met lokale groeperingen die in hun wijk, hun dorp of hun gemeente strijd voeren voor een rechtvaardigere behandeling bij schade, versterking en ander onheil dat ons wordt aangedaan door de gaswinning. In OpwierdeZuid heeft dat er toe geleid dat de eigenaren nu zelf kunnen kiezen welke duurzaamheidsmaatregelen ze willen treffen bij de versterking van hun huizen en door wie ze ze willen laten uitvoeren.

Lees meer...

GBB steunt actie Bloeiend Verzet

bloeiendverzet

In het afgelopen jaar zijn er meerdere initiatieven geweest om monumenten op te richten voor de  gaswinning en de gevolgen daarvan. Het bekendste initiatief was het aardbevingsmonument dat NAM, Gasunie en Gasterra langs de A7 wilden betalen. Dat idee is gelukkig dankzij provincie-brede protesten snel ingetrokken. Een ander, dat in Huizinge had moeten komen te staan, is door het dorp zelf in de kiem gesmoord. Beide ideeën werden van “bovenaf” opgedrongen.

Donderdag is de actie Bloeiend Verzet gestart. Hier kunnen we allemaal een steentje – beter: een bol – bijdragen aan een levend monument. Als iedereen een bloembol bijdraagt hebben we komend voorjaar op een veld in de gemeente Eemsmond een bloeiend monument van heel Nederland als eerbetoon aan degenen die strijden tegen de gaswinning en tegen de schade die ons in Groningen wordt aangedaan.

Kijk op bloeiendverzet.nl, doneer (€ 1 per bloembol) of stuur zelf bloembollen op en bouw mee aan dit bloeiende monument!


Klik hier voor het persbericht. {pdf} 

Met vriendelijke groet,

Coert Fossen

Bestuurslid GBB

Van tegenkracht naar tegenmacht

 

balance 154516 640

De macht van de Staat is in disbalans.
Zeker wanneer het Groningen betreft met haar strijd tegen de gevolgen van de gaswinning.
De Groninger Bodem Beweging (GBB) beweegt zich in het speelveld tussen de machten als een goede tegenkracht.
Tijd dat de GBB als tegenmacht wordt gefaciliteerd. 

Lees meer...

"Commitment"

Een mooi Engels woord waarvan het woordeboek zegt, 'betrokkenheid, verbondenheid en/of toezegging.'
Lees wat de gemeente De Marne, burgemeester èn inwoners(!) in het 'Commitment' schrijven.

IMG 2723


Een initiatief wat de GBB graag ondersteunt en waar nodig faciliteert!

Klik hier om het Commitment te lezen. {pdf}

IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

deel deze pagina