• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Uitleg advocaat WOZ-bezwaar

Op 5 maart jl. hield de GBB de Algemene Ledenvergadering waarin door onze advocaat Jewan de Goede van PlasBossinade uitleg over het WOZ-bezwaar werd gegeven. Aan bod kwamen o.a. het bundelen van bewoners en gemeenten om gezamenlijk dit probleem aan de orde te stellen door het vormen van een platvorm. Ook de vragen over de mogelijke hypotheek-problemen en het loskoppelen van de WOZ-waarde van de werkelijke marktwaarde. Hieronder kunt u het fragment terugluisteren.

IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

deel deze pagina