• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Vertraging publicatie data en analyse geofoons vanwege onenigheid

De NAM heeft in het najaar van 2013 2 tijdelijke geofoons geplaatst in Stedum en Zeerijp met de belofte om in februari dit jaar hierover te publiceren. Tot op heden is dit nog steeds niet gebeurd. Reden voor ons om hier meermaals op te wijzen bij de NAM en te vragen waarom deze publicatie op zich laat wachten. Bovendien willen we graag weten wanneer we dan kunnen rekenen op deze langverwachte resultaten. 

Het vermoeden is namelijk zeer groot dat een deel van de aardbevingen veel ondieper plaatsvindt dan de door het KNMI steeds vastgestelde 3 km. Om dit te meten werden deze geofoons geplaatst. Ondiepere bevingen zorgen voor veel meer schade dan diepere bevingen aangezien dezelfde hoeveelheid energie dan sneller het oppervlakte bereikt met veel minder demping. Gezien de immense omvang en aard van alle schade tot dusver lijkt ons dit bijzonder relevant.

Uiteindelijk hebben we deze vragen ook voorgelegd aan dhr. Jacobs van de NAM tijdens de informatie-avond van het RIG op 20 mei jl. Het thema van deze avond was "gevolgen reductie gaswinning rondom Loppersum". Aan de belangstellenden werd uitgelegd dat de veiligheid rondom Loppersum naar de mening van de NAM en TNO als gevolg van de maatregelen van minister Kamp aanzienlijk verhoogt de komende 2-3 jaren. 

Op onze vragen naar de geofoons antwoorde dhr. Jacobs echter dat dit nog niet gepubliceerd kon worden omdat er geen eenduidig oordeel over de data is. De diverse teams belast met het onderzoek en de interpretatie van deze data waren het absoluut niet met elkaar eens.

Hierop deden we de suggestie dat publicatie van dit antwoord ook hoort bij een open en transparante communicatie en dat wij als bewoners hierover zeker eind februari geïnformeerd hadden moeten worden. Dhr. Jacobs beaamde dit en zou dit doorgeven aan de hiervoor verantwoordelijke NAM-mensen.

Los van deze misser in communicatie lijkt het ons volstrekt logisch dat de gaswinning in het gehele veld drastisch wordt gereduceerd omdat men overduidelijk nog geen idee heeft op welke (on)diepten de aardbevingen plaatsvinden en hoe dramatisch een magnitude 4.1 (Richter) op bv. 700m diepte uit zou kunnen pakken.

Rondom Loppersum, maar ook in de rest van het gebied.

Ook hebben we nogmaals de oproep gedaan om vooral te onderzoeken welke effecten tientallen kleine bevingen op bv. funderingen van huizen hebben. Er wordt iedere keer alleen gerekend met de maximale magnitudes maar het is absoluut niet ondenkbaar dat meerdere bevingen van bv. magnitude 2-2.5 in een relatief korte periode gebouwen ernstig kunnen verzwakken.

Dit moet onderzocht worden maar alle verzoeken en oproepen daartoe worden nog steeds niet gehonoreerd!

 

TOEVOEGING:

Op RTVNoord verscheen vandaag deze publicatie over ondiepe aardbevingen. Dit maakt een goede interpretatie extra belangrijk!

Klik hier voor het artikel.

IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

deel deze pagina