• 1
  • 2
  • 3
  • 4

WOZ-waarde Worsteling; Wat, Waarom en Wanneer

Veel mensen in het aardbevingsgebied zitten met de vraag of de WOZ-waarde wel goed ingeschat is, gezien de waarschijnlijke waardedaling door de aardbevingen. Dit is een moeilijk punt, ook voor de betreffende gemeenten die door een verlaging van de WOZ-waarden veel inkomsten gaan mislopen.
Het bestuur van de GBB wil in ieder geval dat de discussie over de WOZ-waarde wordt aangezwengeld. Een manier om dat te doen is massaal bezwaar aan te tekenen tegen de WOZ beschikking en de OZB-aanslag.
In overleg met Advocatenkantoor PlasBossinade hebben we een voorbeeldbrief van een bezwaarschrift opgesteld. Zie de bijlage. In de andere bijlage wordt een toelichting op de brief gegeven.
Het idee is dat PlasBossinade in overleg treedt met de betrokken gemeenten om tot een reële schatting te komen van de WOZ-waarden. Omdat daar tijd voor nodig is, wordt in de brief uitstel aangevraagd voor een motivering van het bezwaar.
We hopen dat onze leden/andere huiseigenaren massaal de brief gaan opsturen. Doe dit wel binnen 6 weken na de dagtekening van de WOZ beschikking. Voor de gemeente Loppersum is dat 31 januari 2014. Bewoners van die gemeente moeten het bezwaar dus vóór 14 maart hebben opgestuurd. 

NB: Op de vragen die we krijgen met als zorg dat bij verlaging van de WOZ-waarde de compensatie bij verkoop te laag is: Als de WOZ-waarde omlaag gaat door de gevolgen van de gaswinning is die WOZ-waarde uiteraard niet het goede uitgangspunt voor een waardeverliesbepaling. Het totale waardeverlies door de gevolgen van de gaswinning moet bij verkoop apart getaxeerd worden.

 

Download de voorbeeldbrief.

 

Toelichting op de brief:

Door verzending van deze brief maakt u bezwaar tegen de WOZ-beschikking voor uw onroerende zaak. Als massaal gebruik wordt gemaakt van deze bezwaarmogelijkheid, kan GBB een discussie ontketenen over de gevolgen van aardgaswinning voor de waarde van onroerende zaken in Groningen. Doel is hierbij om uiteindelijk tot een oplossing te komen voor alle bezwaarmakers. Omdat het realiseren van zo’n oplossing waarschijnlijk enige tijd kost, vraagt u in de brief om een langer uitstel voor de motivering van het bezwaarschrift dan de gebruikelijke termijn van 4 tot 6 weken.

U maakt bezwaar tegen uw WOZ-beschikking. De WOZ-waarde is de grondslag voor andere de onroerende zaakbelasting (OZB) en rioolrechten. Als uw bezwaar wordt toegewezen, betekent dat nog niet automatisch dat uw aanslag voor OZB en/of rioolrechten wordt verminderd. U maakt daarom bezwaar tegen de WOZ-beschikking én de opgelegde aanslagen.

In de brief verzoekt u om een kostenvergoeding. U heeft recht op vergoeding van de kosten die u redelijkerwijs heeft gemaakt in verband met de behandeling van het bezwaar. U kunt denken aan het inschakelen van rechtsbijstand, of aan het inschakelen van een taxateur. Het is aan uzelf om te beslissen of u dit soort kosten wilt maken. Kiest u daarvoor, dan worden de kosten daarvan vergoed conform een vooraf vastgesteld forfaitair bedrag.

IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

deel deze pagina