• 1
 • 2
 • 3
 • 4

De eerste nieuwsbrief is uit!

De eerste nieuwsbrief is uit!

De onderwerpen van deze eerste nieuwsbrief zijn o.a.:

 • De vereniging.
 • Een terugblik op de activiteiten.
 • Melden van eigen schade-ervaringen
 • Gesprekken met de NAM, de Commissie Bodemdaling van de Provincie Groningen en de Stichting Willem Beton.
 • Verdere contacten.
 • Het concept–eindrapport van Deltares.
 • Nieuwe meting en voorspelling van de bodemdaling door gaswinning
 • Ledenvergadering

Wilt u de hele nieuwsbrief lezen? Meldt u dan aan als lid voor €10 per jaar.

IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

deel deze pagina