• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Een aspirant-bestuurslid GBB stelt zich voor.

Mijn naam is Dick Kleijer, 66 jaar, en ik woon in een (nog wel?) schadevrij huis in Appingedam. Mijn beroep was aanvankelijk intensive care verpleegkundige. Later gewerkt als manager in de gezondheidszorg. De laatste 2 jaar als projectmanager van een bouwproject. Mijn studie Gezondheidswetenschappen vond plaats in Groningen en gepromoveerd bij Rechtssociologie van de Juridische Faculteit. Sinds begin mei aspirant-bestuurslid GBB.

De Groninger Bodem Beweging groeit. Het aantal uren dat de bestuursleden GBB als vrijwilliger actief zijn voor de GBB neemt flink toe. De huidige bestuursleden krijgen het dus drukker en drukker.

Nu is het zo, dat ik na mijn 66 ste verjaardag met ingang van januari 2014 geen betaald werk meer doe. En ik tijd over heb om, naast mijn hobby’s, nog iets anders te doen. Het goed blijven functioneren van de GBB is in het belang van alle leden van de GBB. Dus ook voor mij als bewoner van een dertiger jaren huis in Appingedam. Vandaar dat het bestuur en ondergetekende er snel uit waren, toen de vraag ter tafel kwam of eenaspirant- lidmaatschap  bestuur GBB iets voor mij zou kunnen zijn.

Met nadruk  “aspirant-bestuurslid”zijn, want de  ledenvergadering van de GBB beslist natuurlijk hoe het bestuur is samengesteld. En ik ben niet voorgedragen als bestuurslid en zou dat op dit moment ook nog niet willen. Het is in het belang van de GBB en mijzelf om uit te proberen of het deelnemen aan het bestuur van toegevoegde waarde is voor beide partijen. En misschien kan leiden tot een voordracht aan de ledenvergadering als volwaardig  bestuurslid.  De eerste door mij bijgewoonde bestuursvergadering heb ik als boeiend en aangenaam ervaren. Een goed begin is het halve werk! Dus vol optimisme ga ik aan het werk als aspirant- bestuurslid en zal me voor de volle 100% hiervoor inzetten.


IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

deel deze pagina