• 1
  • 2
  • 3
  • 4

GBB bezoekt infomarkten gasbesluit

Afgelopen week werden er door het ministerie van EZ 3 informatiemarkten gehouden over het conceptbesluit gaswinning. Burgers konden er terecht voor vragen over o.a. de veiligheid en de schadeprocedure maar konden ook een zienswijze indienen op het gasbesluit.

Iedere avond waren GBB-leden buiten aanwezig in een "safe-house" waar ze met diverse mensen in gesprek zijn geweest. Ook was het GBB-bestuur op iedere avond aanwezig om o.a. met mensen te praten over zienswijzen.

De GBB is druk bezig een eigen zienswijze te formuleren, zie deze pagina.

 

Hieronder een video-impressie van de avond in Middelstum. 

IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

deel deze pagina