• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Nieuwe reeks informatieavonden RIG

Het Regionaal Informatiepunt Gaswinning organiseert de komende weken een nieuwe reeks infomatieavonden over diverse onderwerpen. Hierbij roepen we leden op zoveel mogelijk aanwezig te zijn en kritisch te luisteren en vragen te stellen.

We streven er naar om iedere avond met minimaal 2 bestuursleden aanwezig te zijn waarna er een verslag op onze website volgt.

Klik op onderstaande afbeelding voor de digitale flyer voor de eerste avond op 20 mei a.s.

IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

deel deze pagina