• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Overleg met de "Willem Beton Groep"

Op 5 juni j.l. heeft de GBB overlegd met een tweetal bestuursleden van de groep Willem Beton. Deze groep houdt zich al jaren bezig met de gevolgen van bodemdaling door gaswinning in Groningen, Friesland en Drenthe. Wanneer dit oppertuun is, zullen de GBB en de groep Willem Beton hun krachten bundelen en gezamelijk naar buiten treden.

IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

deel deze pagina