• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Advies Ver. Eigen Huis over het schadeprotocol van de NAM

“Herstel van vertrouwen: met dat doel voor ogen is de Dialoogtafel opgericht. Door nieuwe aardbevingen en een moeizame gang van zaken rond de schadeafhandeling is daar nog niet zoveel van terechtgekomen. Veel bewoners hebben de hoop op een spoedige afhandeling van de door de aardbevingen veroorzaakte schades allang opgegeven. Ook het vertrouwen in de overheid en de politiek is gedaald, zo blijkt uit de peiling van Vereniging Eigen Huis daags na het Kamerdebat van begin oktober. De cijfers van die peiling laten aan duidelijkheid niets te wensen over. De resultaten: 16% van de ruim 1000 respondenten heeft vertrouwen in een goede afwikkeling van de gasschade, 54% heeft twijfels en maar liefst 30% heeft geen vertrouwen meer in een goede afwikkeling.”

Zo begint het rapport van de Vereniging Eigen Huis over het schadeprotocol van de NAM. Gemaakt in opdracht van de Dialoogtafel alwaar de GBB (Lambert en Corine) sterk heeft aangedrongen op een dergelijk rapport. Bovenstaand de eerste alinea van dat rapport, om uw nieuwsgierigheid alvast enigszins te bevredigen. Beslist een aanrader dit rapport. Objectiveert datgene wat velen van ons al eens ervaren hebben en geeft globaal de richting waaraan een goede schadeafhandeling zou moeten voldoen.
Klik hier voor het volledige rapport.

IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

deel deze pagina