• 1
  • 2
  • 3
  • 4

GBB nog niet akkoord met nieuwe PvE

De Dialoogtafel heeft een voorlopige lijst met eisen vastgesteld waaraan het nieuwe schadeprotocol van het Centrum voor Veilig Wonen (CVW) moet voldoen. Voorlopig, omdat het bestuur van de GBB zich nog niet akkoord kon verklaren met die eisen. Immers, een dergelijk belangrijk document laat zich door vrijwilligers niet binnen 24 uur nauwkeurig genoeg beoordelen. En dat was de tijd die het GBB-bestuur ongeveer kreeg.

Lees hier de belangrijkste kritiekpunten. (pdf)

IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

deel deze pagina