• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Leden-voor-leden-bijeenkomst vrijdag 6 februari 2015

Regelmatig houdt de GBB een leden-voor-leden-bijeenkomst. Een leden-voor-leden-bijeenkomst biedt de gelegenheid om in een informele sfeer contacten te leggen, en te praten over alles wat er speelt rond aardbevingen en de gevolgen. Er zijn altijd enkele bestuursleden aanwezig. Er is koffie, er is thee en iedereen is welkom.

De eerstvolgende leden-voor-leden-bijeenkomst is nu eens niet op een zaterdag, maar op vrijdag 6 februari , van 15.00 uur tot 18 .00 uur in het voormalig Stationsgebouw van Loppersum. {Eerder schreven we hier dat het om 14:00 uur zou beginnen!}

IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

deel deze pagina