• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Leden-voor-leden-bijeenkomst zaterdag 21 februari 2015

De volgende Leden voor Leden bijeenkomst is op zaterdag 21 februari en begint om 15.00 – 18.00 uur.

In afwijking tot voorgaande keren is er nu een centraal onderwerp waarover we met elkaar in gesprek gaan: de WOZ.

We gaan o.a. antwoorden zoeken op:
• moet ik mijn WOZ- waarde altijd zo laag mogelijk zien te krijgen?
• kan ik beroep aantekenen tegen een te lage WOZ-waarde?
• hoe wordt mijn WOZ waarde bepaald?
• wat is het belang van de WOZ waarde bij het komende traject van aardbevingbestendig maken van huizen?
• is er een relatie tussen de WOZ waarde en toekomstig uitkoopregeling?
• en elk ander door u ingebracht item in relatie tot de WOZ.

Derwin Schorren leidt de bijeenkomst. De gesprekken beginnen om 15.15 precies.

IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

deel deze pagina