• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Verslag hoogleraren bijeenkomst Middelstum 2015

Verslag op website GBB van de hooglerarenlezing in Middelstum in mei 2015 over gaswinning tegen wil en dankpdf
(54 KB)

IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

deel deze pagina