• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Mr. G. Spong advocaat voor de GBB contra de NAM.

Op verzoek van de Groninger Bodem Beweging (GBB) onderzoekt de advocaat mr. G. Spong de strafrechtelijke mogelijkheden contra de NAM, tot en met het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

De GBB deelt de mening en het gevoel van veel burgers in het aardbevingsgebied, dat het ongestraft schade veroorzaken door de NAM het rechtsgevoel tart en onduldbaar is. Vandaar dat Mr. G. Spong is gevraagd om de juridische mogelijkheden te onderzoeken.

IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

deel deze pagina