• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Rapport Burgerpeiling KADO Kennisagenda

Begin dit jaar heeft het Kenniscentrum Aardbevingen en Duurzame Ontwikkeling (KADO) van
de Rijksuniversiteit Groningen een burgerpeiling georganiseerd. Doel van deze burgerpeiling was om
er achter te komen welke onderzoeksvragen bewoners in het gaswinningsgebied hebben als het gaat
over de aardbevingsproblematiek en hun toekomst. Er is al veel onderzoek gedaan over de fysieke
impact van aardbevingen, de psychologische impact op bewoners, krimp, etc. Maar sluit dit
onderzoek ook aan bij de behoeften van de bewoners zelf? Ontbreken er onderwerpen op de
kennisagenda? En welke onderwerpen vinden bewoners belangrijk, welk onderzoek moet volgens
hen prioriteit hebben?

Klik hier om het rapport te lezen. {pdf}

IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

deel deze pagina