• 1
  • 2
  • 3
  • 4

De positievere ontwikkelingen van 2016 voor het aardbevingsgebied

leus als je denkt dat alles tegenzit denk dan opnieuw

 

Druk doende zijnde met alles wat gaande is, vergeet je als GBB’er gemakkelijk wat er wel bereikt is in het afgelopen jaar. Terwijl het ‘vieren’ van de verbeteringen energie kan geven om door te gaan om niet aflatende inspanningen te leveren voor het ‘veilig wonen’ in dit gebied. De inzet van de GBB’ers bij overleg, gesprekken, lobbyen, rechtszaken, nieuwsbrieven, GBB-krant  en acties waren en blijven daarvoor noodzakelijk.

Even globaal op een rijtje wat er in 2016 wel bereikt is, lees het hier. {pdf}

IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

deel deze pagina