• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Symposium “Mazen in het Meetnet” te Middelstum

Een ieder is van harte welkom dit symposium bij te wonen. Dit vindt plaats via aanmelding. Men kan zich hiervoor inschrijven via het aanmeldingsformulier op www.ondergroningen.nl .

Lees het persbericht: Persbericht "Mazen in het Meetnet" {pdf}

IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

deel deze pagina