• 1
  • 2
  • 3
  • 4

GBB en Gasberaad presenteren: de contouren van een nieuw schadeprotocol met maatschappelijk draagvlak.

Naar aanleiding van de brief van Minister Kamp van 13 april schortte de Maatschappelijke Stuurgroep (GBB en het Gasberaad) het overleg op over een nieuw schadeprotocol.
Om het vertrouwen in een open proces te herstellen is er verkennend overleg geweest. Besloten is dat de Maatschappelijke Stuurgroep in gesprek wil gaan over de uitgangspunten voor een nieuw schadeprotocol. Elke partij brengt uitgangspunten in voor dat gesprek. Dit overleg is de lakmoesproef om te bepalen of het overleg met de NCG en EZ kan leiden tot een schadeprotocol met maatschappelijk draagvlak......

Lees hier het persbericht en hier het schadeprotocol. {beide pdf}

IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

deel deze pagina