• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Brief Regionale Bestuurders aan de Minister van EZK

De commissaris van de Koning in de provincie Groningen heeft, mede namens de colleges van B&W van de 'bevingsgemeenten, de minister van EZK een 'brandbrief' gestuurd, mede naar aanleiding van het vertrek van de NCG, Hans Alders.

De brief is hier terug te lezen. {pdf}

IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

deel deze pagina