• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Zienswijze van de GBB, Milieudefensie en Waddenvereniging

De GBB, Milieudefensie en Waddenvereniging hebben samen een zienswijze ingediend op het ontwerp instemmingsbesluit over het winningsplan van de NAM.

Het is een korte zienswijze en dient ervoor de mogelijkheid te behouden later bezwaar aan te kunnen tekenen tegen het definitieve besluit van minister Wiebes.

 

Klik hier om de zienswijze te lezen. {pdf}

IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

deel deze pagina