Aan de Dialoogtafel

De GBB heeft begin 2014 besloten na een peiling onder de leden en bestuurlijk overleg deel te nemen aan de Dialoogtafel om invloed uit te oefenen op de besluitvorming aan deze tafel.

In de zomer van 2015 werd duidelijk dat met de komst van een Nationaal Coördinator Groningen (dhr. Alders), de NAM, Economische Zaken, Gemeenten en de Provincie niet meer aan de Dialoogtafel wilden deelnemen. De partners om een dialoog mee te voeren waren niet meer aanwezig. Daarop heeft de GBB in augustus 2015 de Dialoogtafel verlaten.

Hoe is de Dialoogtafel ontstaan?
De commissie Meijer presenteerde in het najaar van 2013 een rapport met maatregelen die de negatieve effecten van gaswinning moeten compenseren. Die plannen kwamen tot stand in overleg met bewoners, ondernemers, overheden en NAM. Ze zijn gericht op veiligheid, leefbaarheid en economische ontwikkeling en staan in het rapport pdf Vertrouwen in een duurzame toekomst (1.66 MB).

De commissie Meijer stelde vast dat het vertrouwen in de Rijksoverheid en de NAM onder inwoners van Noordoost Groningen ver te zoeken is. Om dit vertrouwen te herstellen stelde de commissie voor de Dialoogtafel op te richten. Jacques Wallage en Pieter van Geel beschrijven in het plan “ pdf Aan tafel! (1.30 MB)“ onder meer de gewenste werkwijze van de Tafel en welke mensen en organisaties aanschuiven. Een belangrijk uitgangspunt is dat de regie voor ontwikkelingen deels in het gebied komt te liggen. De Dialoogtafel is daarbij een hulpmiddel.

Op 17 januari 2014 werd er tussen Rijk, provincie Groningen en 9 gemeenten een bestuursakkoord gesloten pdf Vertrouwen op herstel en herstel van vertrouwen (169 KB), waarin afspraken zijn gemaakt over compenserende maatregelen voor de negatieve gevolgen van de gaswinning. De NAM onderschrijft die afspraken. Het totale pakket is voor een periode van 5 jaar geschat op 1,2 miljard euro. In het akkoord is een essentiële rol weggelegd voor de Dialoogtafel bij de vormgeving en uitwerking van de plannen.

De GBB had - voordat zij zitting nam aan de Dialoogtafel in 2014 enkele voorwaarden gesteld waaronder een onafhankelijk organisatie voor schadeafhandeling die los van de NAM staat. Dat het Centrum Veilig Wonen voor het afhandelen van de schade opgericht werd, maar niet onafhankelijk van de NAM, dat was voor de GBB onaanvaarbaar. Ondanks de geweldige inzet van Lambert de Bont en Corine Jansen bleek ook het realiseren van een ander schade afhandelingsprotocol een te moeizaam gebeuren. Immers; met onwillige honden is het slecht hazen vangen.

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van juni 2015 is besloten tot een andere koers. De GBB wil niet automatisch overgaan van de Dialoogtafel naar een andere overlegvorm met wellicht nog minder bevoegdheden en nog minder invloed. Formeel werd dit begin augustus 2015 aan de Dialoogtafel medegedeeld. De GBB wil de regie zelf in handen houden om de belangen van bewoners te kunnen behartigen. 

De deelname aan de Monitorings-en begeleidingcommissie NAM blijft Derwin Schorren continueren.

Paul van Soest (GBB-lid) is op verzoek van de Dialoogtafel lid van de klankbordgroep 'Centrum voor Veilig Wonen'.

 

 

 

IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

deel deze pagina