koolzaad

Communicatie & Beleid

Brenda Harsveld werkt sinds december 2014 twee dagen per week voor de Groninger Bodem Beweging. Haar focus ligt op:

  • de communicatie rondom de Dialoogtafel met bestuur, klankbord, leden en bewoners in het aardbevingsgebied
  • resultaten en agendapunten Dialoogtafel terugkoppelen aan bestuur en klankbordgroep GBB en vice versa.
  • leden en bewoners informeren over ontwikkelingen via nieuwsbrief, website, social media, regionale bladen etc.
  • communicatieplan en middelen ontwikkelen: website, flyers, campagnemateriaal, jaarverslag etc.
  • beleidsplan GBB
  • betrekken en bereiken van bewoners in het aardbevingsgebied
  • samenwerking organiseren om elkaar te versterken in te realiseren doelen

"Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is de balans vinden tussen people, planet & profit. Het vinden van deze balans in het aardbevingsgebied is een uitdaging. De problematiek in dit gebied, het ondergeschikt maken van de veiligheid van bewoners, het gebrek aan communicatie mét bewoners, de 'top-down' werkwijze om de problemen aan te pakken en geen zorg dragen voor het milieu; dat kán anders, en dat móet anders! Ja, ik zie het nut van samenwerking en de relevantie van constructief overleg. De Dialoogtafel speelt hierin een rol, en is één van de vele middelen die de GBB benut om haar doelen te bereiken. Mijn motivatie om voor de GBB te werken komt voort uit mijn professionele en persoonlijke visie op de samenleving. Ik werk graag mee aan betere communicatie, effectief dialoog met relevante partijen, een doelgericht beleid, (duurzame) kansen voor de regio en goede hulp en advies voor bewoners!"

 

IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

deel deze pagina