koolzaad

Klankbordgroep

De Klankbordgroep komt 1 x in de 4-6 weken bij elkaar en bestaat uit leden van de Groninger Bodem Beweging. Voorafgaand aan de Dialoogtafel ontvangt de klankbordgroep de agenda en bijbehorende documenten van de Dialoogtafel. De klankbordleden lezen dit door, stellen kritische vragen en formuleren gezamenlijk een standpunt t.a.v. agendapunten.

De standpunten en opmerkingen worden vastgelegd en meegenomen naar de Dialoogtafel en daar ingebracht door GBB bestuursleden Lambert de Bont en Corine Jansen.

De vergaderingen worden voorgezeten door GBB bestuurslid Roelf Torringa en van elke klankbordgroep wordt verslag gedaan.

Hero Durenkamp

400x300

Woonplaats: Warffum

“De reden dat ik in de klankbordgroep zit is zoveel mogelijk oude karakteristieke gebouwen van de ondergang te redden en het sprookje te bestrijden dat oude gebouwen niet te verstevigen zijn zonder het uiterlijk aan te tasten. Net als bij mijn bestaande woning is gebeurd kunnen oude gebouwen onder het fundament en in het huis preventief worden versterkt en schokbestendiger gemaakt, zonder staal en beton en zonder het uiterlijk aan te tasten”

IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

deel deze pagina