koolzaad

Klankbordgroep

De Klankbordgroep komt 1 x in de 4-6 weken bij elkaar en bestaat uit leden van de Groninger Bodem Beweging. Voorafgaand aan de Dialoogtafel ontvangt de klankbordgroep de agenda en bijbehorende documenten van de Dialoogtafel. De klankbordleden lezen dit door, stellen kritische vragen en formuleren gezamenlijk een standpunt t.a.v. agendapunten.

De standpunten en opmerkingen worden vastgelegd en meegenomen naar de Dialoogtafel en daar ingebracht door GBB bestuursleden Lambert de Bont en Corine Jansen.

De vergaderingen worden voorgezeten door GBB bestuurslid Roelf Torringa en van elke klankbordgroep wordt verslag gedaan.

Yvonne Morselt

yvonne morstelt klankbord

Woonplaats: Ten Boer

Met mijn man bewoon ik sinds 2000 een kop-in-romp boerderij uit ca. 1800, een rijksmonument dat in de periode 1990-1994 volledig is gerestaureerd. Het is nu een woon-bedrijfspand. Naast gedupeerde ben ik als algemeen bestuurslid van waterschap Noorderzijlvest actief betrokken bij de aardgaswinningsproblematiek en probeer ik waar nodig en mogelijk politiek invloed aan te wenden.

De eerste beving van Huizinge heeft direct schade aan buiten- en binnenmuren veroorzaakt. Bij de schadeafhandeling is verschil van mening ontstaan over de herstelmethode, tot overmaat van ramp is door een interne communicatiefout bij de aannemer aanvullende schade toegebracht. Inmiddels zijn we een paar bevingen verder en hebben we nieuwe schade. We verwachten nu, mede door het monumentenprotocol , tot een goede schade-afhandeling te komen. Daarnaast voelen we ons als ‘oudere ondernemers’ extra gedupeerd. De mogelijkheden om ons bedrijf te staken en het woon-bedrijfspand voor een reële prijs te verkopen is volledig geblokkeerd.

Met mijn lidmaatschap van de GBB en de klankbordgroep hoop ik een bijdrage te leveren aan de collectieve belangenbehartiging, samen sterk!

IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

deel deze pagina