koolzaad

Klankbordgroep

De Klankbordgroep komt 1 x in de 4-6 weken bij elkaar en bestaat uit leden van de Groninger Bodem Beweging. Voorafgaand aan de Dialoogtafel ontvangt de klankbordgroep de agenda en bijbehorende documenten van de Dialoogtafel. De klankbordleden lezen dit door, stellen kritische vragen en formuleren gezamenlijk een standpunt t.a.v. agendapunten.

De standpunten en opmerkingen worden vastgelegd en meegenomen naar de Dialoogtafel en daar ingebracht door GBB bestuursleden Lambert de Bont en Corine Jansen.

De vergaderingen worden voorgezeten door GBB bestuurslid Roelf Torringa en van elke klankbordgroep wordt verslag gedaan.

Marien Bügel

400x300

Woonplaats: Oldenzijl

Beroep: Architect

“Ik ben bewoner van een oude boerderij (ca. 1650) en bestuurslid van een middeleeuwse romaanse kerk, beiden hebben aardbevingsschade.  Meer dan veertien jaar ben ik vanuit het Leaderprogramma betrokken bij de bevordering van de leefbaarheid in Noord Groningen. De gaswinning bracht schade: materieel & immaterieel en is een bedreiging voor ons cultureel erfgoed, wonen en onze veiligheid. Daarom zit ik in de klankbordgroep en wil op deze manier een bijdrage leveren aan de GBB”.

IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

deel deze pagina