koolzaad

Klankbordgroep

De Klankbordgroep komt 1 x in de 4-6 weken bij elkaar en bestaat uit leden van de Groninger Bodem Beweging. Voorafgaand aan de Dialoogtafel ontvangt de klankbordgroep de agenda en bijbehorende documenten van de Dialoogtafel. De klankbordleden lezen dit door, stellen kritische vragen en formuleren gezamenlijk een standpunt t.a.v. agendapunten.

De standpunten en opmerkingen worden vastgelegd en meegenomen naar de Dialoogtafel en daar ingebracht door GBB bestuursleden Lambert de Bont en Corine Jansen.

De vergaderingen worden voorgezeten door GBB bestuurslid Roelf Torringa en van elke klankbordgroep wordt verslag gedaan.

Paul van Soest

400x300

Woonplaats: Gaswinningsgebied

Beroep: gepensioneerd

"Ik weet dat je beter mét elkaar dan naast elkaar dezelfde doelen kunt nastreven, daarom ben ik lid van de GBB. Uit maatschappelijke betrokkenheid ben ik lid van de klankbordgroep van de GBB. De aardbevingsproblematiek heeft ingrijpende gevolgen: variërend van schade, tot onzekerheid en het constante gevoel van onveiligheid. Maatschappelijke ontwrichting en verlies van ‘sociale samenhang’ in dit gebied moet worden voorkomen. Namens de GBB zit ik ook in de klankbordgroep van het Centrum Veilig Wonen. Deze klankbordgroep bewaakt de transparantie van processen en procedures en beschermt de positie van schademelders."

IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

deel deze pagina