groninger land

Actie Code Rood voor Groningen

Van 24 tot 31 augustus organiseert Code Rood een groot klimaatkamp in Groningen (exacte locatie volgt). Honderden mensen uit Stad en ommeland, Nederland en daarbuiten zullen hier samenkomen voor een gevarieerd programma van workshops, trainingen en debatten. Tijdens het kamp kun je je gedegen voorbereiden op de burgerlijke ongehoorzaamheidsactie die gepland is rondom 28 augustus, Gronings Ontzet, met als doel de gaswinning in Groningen te ontregelen. Er zijn verschillende manieren om de actie te steunen, zowel op het kamp als daarbuiten. Er is genoeg te doen voor iedereen.

Lees verder op de website van Code Rood!

 

Vaste grond onder onze voeten….

‘Minister Kamp gaf de regio het vermogen om zich te verenigen, terwijl minister Wiebes er voor zorgt dat de regio verdeeld raakt’, hoorde ik laatst iemand de ministers van EZ haarscherp neerzetten. Goed gezien. Maar het is nog erger… de regio lijkt zichzelf te verdelen. Hoe moet het verder?

Lees meer...

Vraag en antwoord n.a.v. het advies van de Mijnraad

In het bijgevoegde document treft u vragen en antwoorden aan, opgesteld door het ministerie van EZK, de NCG en de bestuurders.

Let wel, het document en de antwoorden zijn niet doorgesproken met de Groninger Bodem Beweging of het Groninger Gasberaad!

 

Update! Op verzoek van de provincie Groningen zijn er nog een aantal wijzigingen doorgevoerd in de Q&A’s over de versterking naar aanleiding van het advies van de Mijnraad. In de bijlage treft u het aangepaste document aan.

 

Klik hier om het document te openen. {pdf, 76Kb}

Mail aan de GBB van de Ombudsmannen

Geachte lezer,

 

De afgelopen periode hebben we met u, of iemand uit uw organisatie gesproken over de versterkingsoperatie in Appingedam-Zuid. Nogmaals dank voor de open gesprekken die we hebben gevoerd en de informatie die u aan ons heeft verstrekt. Op basis van de verkenning heeft de Nationale ombudsman samen met de Kinderombudsman gekozen voor een passend vervolg. Vandaag hebben wij onderstaand bericht gepubliceerd op onze site. Ook (regionale) media hebben het inmiddels opgepakt.

https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2018/nationale-ombudsman-en-kinderombudsman-leren-van-versterkingsoperatie-groningen

Na de zomerperiode gaan wij ons bezoek aan Groningen in oktober verder voorbereiden. Mogelijk zullen wij dan weer contact met u opnemen. 

IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

deel deze pagina