groninger land

Youtube video's

Animatie gasbesluit
Animatie gasbesluit
Gaswinning in Groningen veroorzaakt aardbevingen. Om een goed besluit te kunnen nemen over de toekomst van gaswinning in Groningen heeft de Rijksoverheid onderzoeken laten uitvoeren die het gasbesluit enigszins aanvaardbaar lijken te maken. Tijd voor de GBB om de animatie van de overheid te "remake...
Wanhoopskreet uit Onderdendam
Wanhoopskreet uit Onderdendam
Onveilige situatie naast een door de NAM opgekocht monumentaal pand.
Schadeprocedure NAM
Schadeprocedure NAM
... nog steeds een stroperig drama!
TentenKamp bij de NAM
TentenKamp bij de NAM
Wat vindt de GBB hiervan?
Opbouw safehouse GBB
Opbouw safehouse GBB
Marktconsultatie NAM 6-6-2014 Tijd voor het safehouse!
Klankbordgroep impressie
Klankbordgroep impressie
Impressie van de eerste 2 bijeenkomsten van de klankbordgroep en het bestuur van de GBB.
Derwin Schorren marktconsultatie NAM 28 5 2014
Derwin Schorren marktconsultatie NAM 28 5 2014
Derwin stelt de vragen die veel bewoners hebben bij het zien van de advertentie van de NAM over de marktconsultatie op 6 juni a.s. Moet dit het vertrouwen terugwinnen? Staat de dialoogtafel hier achter? Wat vinden lokale bouwbedrijven hiervan?

IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

deel deze pagina