groninger land

Youtube video's

Bedum, familie Meulema
Bedum, familie Meulema
Beschrijving
Animatie gasbesluit
Animatie gasbesluit
Gaswinning in Groningen veroorzaakt aardbevingen. Om een goed besluit te kunnen nemen over de toekomst van gaswinning in Groningen heeft de Rijksoverheid onderzoeken laten uitvoeren die het gasbesluit enigszins aanvaardbaar lijken te maken. Tijd voor de GBB om de animatie van de overheid te "remake...
Wanhoopskreet uit Onderdendam
Wanhoopskreet uit Onderdendam
Onveilige situatie naast een door de NAM opgekocht monumentaal pand.
Schadeprocedure NAM
Schadeprocedure NAM
... nog steeds een stroperig drama!
TentenKamp bij de NAM
TentenKamp bij de NAM
Wat vindt de GBB hiervan?
Opbouw safehouse GBB
Opbouw safehouse GBB
Marktconsultatie NAM 6-6-2014 Tijd voor het safehouse!
Klankbordgroep impressie
Klankbordgroep impressie
Impressie van de eerste 2 bijeenkomsten van de klankbordgroep en het bestuur van de GBB.

IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

deel deze pagina