groninger land

 • De poster van Milieudefensie om vanachter het raam duidelijk te laten merken dat de gaswinning moet stoppen!

  Een gratis feeërieke manifestatie/fakkeloptocht in Groningen op 15 januari 2015 vanaf 19.30 uur. Locatie: binnenstad. Doel: verdergaande gasreductie!


  Half december besloot minister Kamp om 27 miljard kubieke meter gas per jaar

  ...
 • Zoals in de GBB-nieuwsbrief van begin december  is vermeld,  gaat de waardevermeerderingsregeling verdwijnen in zijn huidige vorm. De overheid heeft besloten om met ingang van 1 januari 2016 de regeling

  ...
 • Het MJP beoogt schadeherstel en versterking van woningen in het aardbevingsgebied. De uitvoerder is de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) die voor zijn plannen toestemming nodig heeft van verschillende overheden en zich laat adviseren

  ...
 • De Groninger Bodem Beweging was  op dinsdagavond 15 december uitgenodigd in het Provinciehuis te Groningen. Op de agenda stond: consultatie door minister Kamp m.b.t. het te nemen gaswinningsbesluit.  Een heel opmerkelijke invulling van

  ...
 • GBB wil vervolging NAM via een artikel 12 Sv-procedure

  De GBB meent dat de NAM de veiligheid van de bewoners in het gaswinningsgebied willens en wetens bedreigt door op een

  ...
 • Fraaie woorden op 17 november van de PvdA-kamerleden toen het over het aantal te verstevigen huizen ging, want: “...veiligheid moet voorop blijven staan. Dat betekent dat elke Groninger in het bevingsgebied recht heeft op een fatsoenlijke

  ...
 • Wie betaalt, bepaalt! Blijft het zo cynisch?


  De invloed van de NAM op het meerjarenprogramma van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) doet zich flink gelden. De GBB vindt het opvallend dat een partij die de veroorzaker is

  ...
 • Mr. Spong dringt aan op een reactie van de hoofdofficier van Noord-Nederland op de aangifte door de GBB contra de NAM.

  En hij verwijst naar de uitspraak van de Raad van State van 18 november.

 • De gaswinning moet voorlopig naar beneden naar maximaal 27 miljard kuub. Zie de uitspraak van de Raad  van State van 18 november 2015 :

  Klik hier -->  

  ...

IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

deel deze pagina