groninger land

 • We lazen een dergelijk 'advies waardedaling na verkoop'.  Hoe verder je het advies leest, des te meer komt de firma Volkswagen in je gedachten.

 • 58 huizen op de slooplijst
  32 ontruimingen


  De NAM/CVW is heel effectief in het voorkomen van een totaal overzicht

  ...
 • Dhr. Alders heeft de GBB, als onafhankelijke partij, uitgenodigd om te praten over eventuele deelname aan de maatschappelijke stuurgroep. De GBB verbaast zich over wat er daaromtrent gaande is en is terughoudend.

 • Op 16 oktober 2015 maakte het KNMI bekend: ‘De Groningse bodem schudt in de toekomst minder hard dan aanvankelijk gedacht.’ Gelukkig, we hoeven ons dus minder zorgen te maken. We kunnen geruster gaan slapen.

 • De Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat Minister Kamp alsnog relevante documenten openbaar moet maken die de basis vormden voor het gaswinningbesluit van 13 maart 2014. De GBB is verheugd dat hierdoor meer inzicht wordt verkregen in de

  ...
 • U gaat als Nationaal Coördinator Groningen nu een maand aan het schrijven over hoe het aardbevingsgebied beschermd kan worden tegen de gevolgen van deze aardbevingen. Verras ons!

 • Draagvlak bij de burgers voor de  komende massale verstevigingsoperatie is noodzaak. Anders dreigt een mislukking.  Zonder flankerend beleid echter geen draagvlak. De GBB beschrijft in  een visiedocument voor Hans Alders welke

  ...
 • Reactie van ons bestuurslid Derwin Schorren op het artikel ‘Lichtere bevingen goed nieuws voor Groningen’ in het Dagblad van het Noorden van 24 september 2015

  ‘Er valt heel wat te verliezen... door te blijven

  ...
 • De “tijdelijke regeling waardevermeerdering” moet op de schop. Deze regeling houdt in: elke huiseigenaar met 1000 euro schade kan een energiebesparend pakket van 4000 euro krijgen. Maar de langdurige begrensde toekenning tot huizen

  ...
 • De NAM  laat een laboratoriumtest doen door het laten beven van een ‘typisch’ Gronings huis, want Groningse materialen worden gebruikt en het is gebouwd door een Gronings bouwbedrijf.

IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

deel deze pagina