groninger land

 • De Groninger Bodem Beweging (GBB), Milieudefensie, de Natuur en Milieufederatie Groningen en de Waddenvereniging zijn vrijdag jl. in beroep gegaan bij de Raad van State tegen het gaswinningsbesluit van minister Kamp. De organisaties willen dat

  ...
 • De Tafel vergaderde 9 maart in Delfzijl, waar de Onderzoeksraad voor de Veiligheid het rapport over de rol van veiligheid bij de gaswinning in Groningen toelichtte.
  ...

 • Een rechtvaardig en humaan beleid voor inwoners. Dat is wat de GBB wil. Recht is er voor iedereen: jong en oud, arm of rijk. Iedereen heeft het recht op juridische bijstand indien er schade is door gaswinning. Veel inwoners van de regio hebben

  ...
 • Veilig wonen, werken en leven kan alleen als er een stevige mindering is van de gaswinning in Groningen. Er is een gerede kans op een beving van kracht 5, met een dergelijke beving zijn Groningers in levensgevaar. De veiligheid van bewoners

  ...
 • De GBB aan tafel

  De GBB heeft in … 2014 besloten na een peiling onder de leden en bestuurlijk overleg deel te nemen aan de Dialoogtafel.

  Hoe is de Dialoogtafel ontstaan?
  De commissie Meijer

  ...
 • CULTUREEL EN CREATIEF GRONINGEN MASSAAL IN ACTIE MET ODE AAN GRONINGEN. NIEUWE ENERGIE VOOR HET NOORDEN!
  Groninger muzikanten, tekstschrijvers, filmmakers, ontwerpers en kunstenaars werken gezamenlijk aan een muzikale ode aan de provincie.

  ...
 • De GBB is voorstander van een breed geldende uitkoopregeling gelijkend op de Moerdijk regeling.
  ...

 • Voor de liefhebbers van bluesmuziek, de Gas Blues van Ben Zuur en Henk Puister!

 • Hier vindt u de reactie van de GBB op de "spijtbetuiging" van minister Kamp m.b.t.de veiligheid bij de gaswinning.
  ...

 • Samenvatting van het hooglerarendebat Juridische Faculteit Groningen (26-02-2015) over de gaswinning door het GBB lid Nicolette Scholten.
  ...

IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

deel deze pagina