groninger land

Kockelkoren (SodM) komt dinsdagavond 22 januari naar Delfzijl

Afgelopen woensdag bleek tijdens het gasdebat dat Tweede Kamerleden niet in staat waren om minister Wiebes in beweging te brengen. Iemand die dat wel zou kunnen is de inspecteur-generaal, Ir. T.F. Kockelkoren van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), onafhankelijk toezichthouder op het naleven van wetten en regels rondom de mijnbouw en de gevolgen daarvan.

Lees meer...

Beroep Warffum Alert! bij bestuursrechter

Van Warffum Alert! ontvingen wij vandaag het volgende bericht:

 

Beste vriend of vriendin van Warffum Alert!

Op dinsdag 22 januari behandelt de bestuursrechter in Groningen het beroepschrift van Warffum Alert! Wij willen u als ondertekenaar van de Zienswijze van 2017 tegen de Omgevingsvergunning van de NAM-locatie Warffum graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Daarom sturen we u in de bijlage het Persbericht van Warffum Alert!, dat in de komende dagen de deur uitgaat. 

Lees meer...

Bus Groningers naar Kamerdebat over gaswinning

GBB in Den Haag

Vandaag vertrekken ruim 40 GBB leden per bus - beschikbaar gesteld door de Groninger Bodem Beweging (GBB) - richting Den Haag. De Tweede Kamer vergadert dan over versterking en schadeafhandeling als gevolg van de gaswinning. De noodzaak is hoog, zoals ook blijkt uit de openbare brief die 14 januari door de gehele regio aan Tweede Kamerleden is verstuurd. Om deze brief kracht bij te zetten, zitten de Groningers tijdens het debat op de publieke tribune.

Lees meer...

IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

deel deze pagina