groninger land

7 Juni en we waren er weer…, Kamerdebat en een tribune vol Groningers. Wat levert het op?

strookjebozegroningers

(Uitsnede foto RTVNoord)

Op 7 juni was het zoveelste Kamerdebat over gaswinning en Groningen. En weer zat de tribune vol “boze” Groningers. Alle uiterlijke kenmerken van protest moesten bij de poortjes achtergelaten worden: een enorme stapel groene GBB-petjes, T-shirts met een fakkel en een paar spandoeken. De Kamervoorzitter maande de tribune tot stilte en als makke schapen mochten we de vertoning gadeslaan. Emoties? Inslikken! Daar zijn we in Groningen toch goed in? Desondanks ontsnapte soms een hoonlach of een lelijk woord.

Lees meer...

Waarom nu naar Den Haag?

Er zijn een aantal hele goede redenen om in actie te komen en naar Den Haag te gaan om te laten zien dat Groningen het niet meer pikt.

We gaan naar Den Haag omdat in Groningen de mensenrechten worden geschonden:

  • UVRM, artikel 3: Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.

Een veilige omgeving voor kinderen om op te groeien en een toekomst te hebben.

Lees meer...

Leden voor Leden bijeenkomst

(Let op: een LvL-bijeenkomst is alléén voor leden van de Groninger Bodem Beweging!)

 

Jan de Jong, voormalig Inspecteur Generaal van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), over afbouw gaswinning en aardbevingsrisico en een pleidooi voor een parlementair enquête.

14 juni 2018
19:00 – 22:00 uur
Nicolaïkerk Appingedam
Wijkstraat 30, 9901 AJ Appingedam

Op 29 maart kondigde minister Wiebes aan dat de gaswinning uiterlijk in 2030 gestaakt zal zijn. Als alle voorgenomen maatregelen succesvol zijn, komt dit punt al eerder. De hoofdeis van de GBB, “Gas terug”, wordt hiermee ingewilligd, zij het dat 2030 (veel) te lang duurt.

Lees meer...

IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

deel deze pagina