groninger land

Gedenk Huizinge!

KOFFERTOCHT NAAR en VANAF HUIZINGE

 

Als de gaswinning door blijft gaan, moeten we eerdaags allemaal onze koffers pakken. Huizinge was dan ‘slechts’de voorbode. Daarom gedenken we en getuigen daarmee tegen hetgeen wat dreigt te komen!

Op 16 augustus a.s. om 22.30 uur is het zover: dan is de beving bij Huizinge 5 jaar geleden
Het eerste lustrum van deze mijlpaal in de geschiedenis van de gaswinning willen we gedenken. Door te kijken naar wat achter ons ligt, maar ook naar wat ons allemaal nog te wachten staat. 

We hebben nu vijf jaar frustratie, verdriet en woede achter de rug, maar als het aan onze regering ligt, is dit is nog maar het begin! De versterkingsoperatie betekent sloop, vernieling, verhuizing en ontheemding.

Je kunt op twee manieren meedoen:
1. Loop mee in de Koffertocht naar Huizinge, de plek waar de grootste klap tot nu toe viel.
2. Hang een gedenkposter op je voordeur of raam.

Lees meer...

GBB –succes door studie van geoloog van der Gaag

Eindelijk komen er tiltmeters in Groningen!

 

Deze studie toont overtuigend het nut en noodzaak aan van plaatsing tilt meters.  Groningen is een een achtergebleven gebied m.b.t. de inzet van  tilt meters.

 

tilt

 

De NCG bezwijkt onder de overtuigende argumenten en hij deelde in de Maatschappelijke Stuurgroep van 20 juni 2017 mee, dat hij een pilot onderzoek gaat doen: “De NCG is voornemens in dit onderzoek geen andere meettechnieken op te nemen. Over de opzet, uitvoering en financiering van het pilot-onderzoek zal de NCG overleg voeren met de minister van Economische Zaken en NAM.”
Nu maar weer een afwachten hoe lang dit overleg en het de pilot op zich laat wachten.

Hij vermeldt ook:
“Voor de pilot kunnen plaatsen en objecten waar tiltsensoren geïnstalleerd worden gekozen worden die genoemd worden in het onderzoek van de GBB.”
Met dank aan dhr. van der Gaag. Deze dank is echter afkomstig van de GBB.

 

(Zie ook: Wereldwijde tilt meter monitoring en de meerwaarde van tilt meters in Groningen )

Huidige concept versie schadeprotocol (14 juli 2017) heeft geen draagvlak bij de GBB en het Groninger Gasberaad.

gbbgg

De GBB en het Groninger Gasberaad zijn betrokken bij de gesprekken over een nieuw schadeprotocol.  In vertrouwen hebben zij een concept schadeprotocol gekregen.

RTV Noord is in het bezit geraakt van de laatste versie en vermeldt dit op hun website op 17 juli 2017, en schrijft:“Het nieuwe schadeprotocol  rust op vier pijlers: verantwoordelijke staat, rechtvaardige schadebepaling, menselijke maat en onafhankelijkheid. Daarmee worden de eisen van organisaties als de Groninger Bodem Beweging (GBB) en het Groninger Gasberaad ingewilligd.”

Lees meer...

Het beroep gaswinningsbesluit bij de Raad van State

Spelen NAM en EZ elkaar de bal toe?

elkaar de bal toespelen

 

Op 13 en 14 juli 2017 speelde het beroep tegen het winningsbesluit van de Minister Kamp bij de Raad van State. In de trein huiswaarts liet ik het geheel nog eens de revue passeren. Ik bedacht me, dat de GBB met vele andere appellanten (bezwaar hebbenden ) dit besluit aanvochten omdat:
- de gaswinning van minimaal 24 miljard, en ook door de minister inmiddels ‘éénzijdig’ teruggebracht naar 21.6 miljard, nog te hoog wordt geacht,
- het winningsbesluit niet voor een periode van 5 jaar moet gelden.
Het was een merkwaardig en verwarrend geheel ondanks de goede leiding van de Raad van State. Verwarrend door de rollen van NAM en het Rijk.

Lees meer...

IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

deel deze pagina