groninger land

GBB over beroep instemmingsbesluit Wiebes 12 december 2018

Afgelopen woensdag 12 december 2018, mocht onze vice voorzitter Derwin Schorren inspreken bij de 'Commissie Bestuur, financiën en veiligheid' van de Provincie Groningen, over het instemmingsbesluit van minister Wiebes inzake de gaswinning voor het komende (gas)jaar.

De video is een fragment uit de vergadering van 12 december, welke in zijn geheel terug te kijken is op de website van de Provincie Groningen

Hieronder de uitgesproken tekst:

Lees meer...

Oproep: Laat van je horen!

VeiligHuis

De gemeente Loppersum heeft in samenwerking met NCG afgelopen week brieven verstuurd over de status van je woning. Je krijgt onder andere te horen binnen welk risicoprofiel jouw huis valt. Het kan voorkomen dat het huis van je buren in een ander risicoprofiel valt dan jouw woning. Huh?

Lees meer...

Werkwijze maatschappelijke stuurgroep NCG

In een oude gymzaal in Appingedam kwamen we vandaag bij elkaar om te spreken over de versterkingsoperatie tijdens de maandelijkse maatschappelijke stuurgroep vergadering. Daaropvolgend was er een bestuurlijke stuurgroep. De input van beide groepen neemt de NCG mee naar het ministerie EZK.

Lees meer...

12 december lezing Jacques Hagoort

Op woensdag 12 december om 19.30 uur geeft oud-hoogleraar Jacques Hagoort een lezing over de gaswinning in Groningen. Wij nodigen u van harte uit om de lezing bij te wonen. Bent u geen lid? Geen probleem, iedereen is welkom!

Lees meer...

Aardbevingsoefening in Zuidwolde, Onveiligheidsregio Groningen van de partij.

onveiligheidslogo

Op za
terdag 17 november om 9:30 uur werd Zuidwolde opgeschrikt door een aardbeving. Een rommelend geluid klonk door het dorp. De sirene klonk. Deze aardbeving kwam, anders dan gewone aardbevingen, verwacht en precies op tijd, want het was de start van een oefening van de veiligheidsdiensten: wat te doen wanneer een aardbeving het dorp treft, huizen in puin liggen, er vele gewonden zijn en de telecommunicatie is uitgevallen? Hoog tijd voor een aardbevingsoefening. De Groninger Bodem Beweging en anderen hadden hier al jaren op aangedrongen. Om de oefening zo realistisch (lees: onvoorspelbaar) mogelijk te maken, kwamen actievoerders onder de vlag van de Onveiligheidsregio Groningen de instanties een handje helpen. Per slot van rekening kunnen de autoriteiten bij een echte ramp ook niet een vooraf uitgewerkt scenario afwerken, toch?

Lees meer...

IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

deel deze pagina