groninger land

Een merkwaardig gebeuren: met een schone lei beginnen in Groningen!

NAM blokkeerde de schone lei voor het buitengebied?

Met een schone lei beginnen is : opnieuw mogen beginnen, zonder dat misstappen uit het verleden nog zichtbaar zijn ( citaat uit het woordenboek).
Daaraan moet vast de Nationaal Coördinator Groningen gedacht hebben toen de directeur van de NAM eindelijk in zijn nieuwjaarsboodschap 2017 verwoordde dat de NAM uit het proces van de schade afhandeling zou willen gaan.

Lees meer...

De GBB geeft niet op! Ook naar mensenrechtencommissie VN!

Bij de rest van Nederland dringt het slechts langzaam, heel langzaam door dat er behoorlijk veel mis is  in Groningen. Want het  gaat wel ietsje verder dan een scheurtje in een muur. Basale mensenrechten, zoals veilig kunnen wonen en gezondheid, worden naar de mening van de GBB voortdurend aangetast.

Lees meer...

De NAM met pek en veren uit schade afhandelingsproces.

(NAM flikt veel schadelijders op de laatste dag nog een kunstje.)

vuurwerk1

Vanaf de oprichting in 2009 heeft de GBB bepleit dat de schadeveroorzaker, de NAM, zich niet diende te bemoeien met de afhandeling van schades door haar zelf veroorzaakt. De GBB heeft dit gevecht gewonnen! De NAM trekt zich met ingang van heden terug uit de schade afhandeling. De schade afhandeling gaat naar de NCG en deze krijgt nu een zwaardere verantwoordelijkheid. Een verheugende ontwikkeling.....

Lees hier het hele persbericht. {pdf}

 

Succesvolle oproep GBB!

De oproep van de GBB om gezamenlijk naar de informateur en het volgende kabinet te reageren is succesvol gebleken.  In totaal hebben 21 Groninger maatschappelijke organisaties hun visie gemeenschappelijk kenbaar gemaakt over de toekomstige gaswinningsparagraaf van het volgende kabinet.

Lees hier het persbericht en hier  de Gaswinningsparagraaf! {beide pdf}

Sloop? Vergoeden op basis van herbouwwaarde!

In  november 2014 schreef de GBB al over de gigantische verstevigings operatie die ons te wachten staat. ( Het Zwaard van Damocles )

Nu gaan de burgers ervaren hoe diepingrijpend dit kan en zal zijn. Huizen zullen tot de grond toe worden afgebroken wanneer de verstevigingskosten te hoog worden geacht ten opzichte van de enomische waarde van het huis.
Dit is slechts een keuze van de NAM. En dit is weer een keuze die berust op knieperigheid en onwil om ruimhartig te vergoeden.

De GBB eist dat woningeigenaren keuzevrijheid wordt geboden! Indien versteviging niet uitvoerbaar is: VERGOEDEN OP BASIS VAN HERBOUWWAARDE INCLUSIEF AARDBEVINGSBESTENDIGE FUNDAMENTEN.  En bijkomende onkosten op basis van de onteigeningswet.

Lees het verhaal: Versterkingsdrama in Nieuwolda: 'Ons huis is een ruïne' 

 

 

IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

deel deze pagina