groninger land

Kinderombudsman wil meer aandacht voor kinderen in aardbevingsgebied: rapport “Vaste grond gezocht”

Er is op alle fronten te weinig aandacht voor kinderen en jongeren in het aardbevingsgebied in Groningen. Dat concludeert Kinderombudsman Margrite Kalverboer op basis van een onderzoek dat18 oktober is gepubliceerd. Uit de studie blijkt dat een deel van de ondervraagde jongeren last heeft van de aardbevingen en de gevolgen ervan.

Zo veroorzaakt de aanwezigheid van schade-experts in huis bij een deel van de ondervraagde kinderen onrust, is er onzekerheid over mogelijke verhuizingen en hebben kinderen last van de leegstand en sloop van gebouwen in hun directe leefomgeving. Bovendien voelt een deel van de kinderen spanningen bij hun ouders.

Lees meer...

Regionale overeenstemming over nieuw schadeprotocol

Alle regionale partijen – het Groninger Gasberaad, de Groninger Bodem Beweging, provincie en de 12 gemeenten in de kern van het aardbevingsgebied - hebben overeenstemming bereikt over het door hen gewenste protocol voor de afhandeling van schade als gevolg van de gaswinning. De uitwerking van het regeerakkoord bepaalt of een snel akkoord over een schadeprotocol met maatschappelijk draagvlak binnen handbereik is.

Als bijlagen vindt u hier:

Het gezamelijk persbericht aangaande het schadeprotocol,

Het advies van Mr. A. Hammerstein,

En het schadeprotocol op basis van de vier pijlers van de regionale partijen

De versterkingsoperatie, oftewel: Samen staan we sterker! (Update!)

De GBB komt op voor de belangen van de bewoners in het g

aswinningsgebied van Groningen.

Daarbij bundelen wij onze krachten met lokale groeperinge

n die in hun wijk, hun dorp of hun

gemeente strijd voeren voor een rechtvaardigere behande

ling bij schade, versterking en ander

onheil dat ons wordt aangedaan door de gaswinning. In

OpwierdeZuid heeft dat er toe geleid dat

de eigenaren nu zelf kunnen kiezen welke duurzaamheids

maatregelen ze willen treffen bij de

versterking van hun huizen en door wie ze ze willen la

ten uitvoeren.

De GBB komt op voor de belangen van de bewoners in het gaswinningsgebied van Groningen. Daarbij bundelen wij onze krachten met lokale groeperingen die in hun wijk, hun dorp of hun gemeente strijd voeren voor een rechtvaardigere behandeling bij schade, versterking en ander onheil dat ons wordt aangedaan door de gaswinning. In OpwierdeZuid heeft dat er toe geleid dat de eigenaren nu zelf kunnen kiezen welke duurzaamheidsmaatregelen ze willen treffen bij de versterking van hun huizen en door wie ze ze willen laten uitvoeren.

Lees meer...

GBB steunt actie Bloeiend Verzet

bloeiendverzet

In het afgelopen jaar zijn er meerdere initiatieven geweest om monumenten op te richten voor de  gaswinning en de gevolgen daarvan. Het bekendste initiatief was het aardbevingsmonument dat NAM, Gasunie en Gasterra langs de A7 wilden betalen. Dat idee is gelukkig dankzij provincie-brede protesten snel ingetrokken. Een ander, dat in Huizinge had moeten komen te staan, is door het dorp zelf in de kiem gesmoord. Beide ideeën werden van “bovenaf” opgedrongen.

Donderdag is de actie Bloeiend Verzet gestart. Hier kunnen we allemaal een steentje – beter: een bol – bijdragen aan een levend monument. Als iedereen een bloembol bijdraagt hebben we komend voorjaar op een veld in de gemeente Eemsmond een bloeiend monument van heel Nederland als eerbetoon aan degenen die strijden tegen de gaswinning en tegen de schade die ons in Groningen wordt aangedaan.

Kijk op bloeiendverzet.nl, doneer (€ 1 per bloembol) of stuur zelf bloembollen op en bouw mee aan dit bloeiende monument!


Klik hier voor het persbericht. {pdf} 

Met vriendelijke groet,

Coert Fossen

Bestuurslid GBB

IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

deel deze pagina