groninger land

Groninger Bodem Beweging vraagt verzwegen rapport op

Vorig weekend werd bekend dat in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) technische berekeningen zijn uitgevoerd.  Daaruit blijkt dat huizen die volgens de gebruikte HRA-methodiek veilig zouden zijn, dit in werkelijkheid niet zijn. Daarom heeft de Groninger Bodem Beweging op 8 november bij het Ministerie van Economische Zaken en de NCG het betreffende rapport en correspondentie die daarop betrekking heeft opgevraagd, met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB). De GBB is van mening dat dergelijke belangrijke informatie niet binnenskamers mag blijven.

Lees meer...

Consultation on the draft consent decision of the Dutch Minister of Economic Affairs in respect of gas extraction at Groningen

"ENGlE wishes to draw the attention of the Minister to the fact that part of the L-gas flows from the Netherlands is currently converted into H-gas and is injected into the H-gas network in France . Between October l, 2016 and September l, 2018, GRTgaz has already injected a total of 0.9 billion Nm 3 of L-gas into its H-gas network."

Gasexport naar Belgie en Frankrijk kan eerder omlaag volgens de belangrijkste L-gas leverancier aldaar. Het is onverklaarbaar waarom de Minister, die beweert de gaswinning zo snel mogelijk omlaag te willen brengen, geen gebruik maakt van de door ENGIE aangereikte mogelijkheden hiertoe.

Lees ENGIE's response paper {pdf} waarin hun reactie op de plannen van minister Wiebes.

Das Geld fliesst, der Boden bebt

Ook in Zwitserland is aandacht voor onze problemen. Op de website van de SRF (Schweizer Radio und Fernsehen) een artikel over Groningen.
Voor wie de Duitse taal goed kan volgen eindigt het artikel met een link naar de bijbehorende radio uitzending. 
Klik daarvoor op het plaatje onder 'SENDUNG ZUM ARTIKEL'

 

https://www.srf.ch/kultur/gesellschaft-religion/erdbeben-wegen-erdgasfoerderung-das-geld-fliesst-der-boden-bebt 

Plan van Aanpak versterking niet acceptabel; NCG negeert intern onderzoek

Persbericht:

3 november 2018

 

Op vrijdag 2 november is het Plan van Aanpak voor de versterking van woningen door de NCG gepresenteerd aan regionale bestuurders en maatschappelijke organisaties. De Groninger Bodem Beweging acht het plan niet acceptabel. De gebruikte methodiek om veilige en onveilige huizen van elkaar te onderscheiden schiet ernstig tekort. Dit is de NCG bekend maar houdt een onderzoek hiernaar achter. Verder wordt de versterking met te weinig middelen, te langzaam en met onvoldoende oog voor sociale aspecten uitgevoerd. 

Lees meer...

IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

deel deze pagina