groninger land

Belangstelling uit het buitenland

De nieuwszender Al Jazeera heeft een reportage gemaakt over de mijnbouwproblemen in Groningen.
In de reportage komt o.a.onze vicevoorzitter Derwin Schorren aan het woord.

GGB EIST VERNIETIGING GASWINNINGSBESLUIT !

Vandaag , 13 juli 2017, stond de GBB weer bij de Raad van State om een veilige toekomst voor het gaswinningsgebied te bepleiten.
De politiek gedraagt zich immers als een haas die in het felle licht van de koplampen van een auto staart. Men houdt zich beleidsmatig doodstil m.b.t. het daadwerkelijk verlagen van de gaswinning.

Burgers rest niet anders dan het juridische traject.

Kernpunt van het pleidooi van onze advocaat, mr. Goede, is dat er gesold wordt met de veiligheid van de Groningers en dat de overheid nalaat om een toereikend beleid te voeren. Terwijl er mogelijkheden zijn.

Lees de pleitnota van de GBB advocaat  gericht op vernietiging van het besluit: PLEITAANTEKENING Instemmingsbesluit 2016 en wijzigingsbesluit 2017 gaswinning GroningenInstemmingsbesluit 2016 en wijzigingsbesluit 2017 gaswinning Groningen {pdf}

Bestuursrechter buigt zich over omstreden gasbesluit

Amsterdam/Groningen, 12 juli 2017 - Het gasbesluit van demissionair minister Henk Kamp moet worden vernietigd. Het is onverantwoord om de hoeveelheid Gronings gas die gewonnen mag worden voor vijf jaar vast te zetten. Dat stellen de Groninger Bodem Beweging (GBB), Milieudefensie, Natuur & Milieufederatie Groningen, de Waddenvereniging en 51 individuele Groningers morgen bij de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van Nederland.

Minister Kamp legde eind vorig jaar in het gasbesluit vast dat de Nederlandse Aardoliemaatschappij, de NAM, vijf jaar lang minimaal 24 miljard kubieke meter gas per jaar uit het Groningen gasveld mag onttrekken. Na een advies van het Staatstoezicht op de Mijnen eerder dit jaar werd dit teruggebracht naar 21,6 miljard vanaf 1 oktober 2017. Maar volgens de eisende partijen is deze eenmalige verlaging een druppel op de gloeiende plaat.

Lees meer...

Onderzoek door GBB toont aan: huidige meetstysteem is ontoereikend!

Tiltmeters noodzaak in Groningen.

Lees de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek: Klik hier. {pdf} 

(Het volledige onderzoeksverslag wordt uiterlijk 20 juli gepubliceerd op de website GBB)

Het huidige meetsysteem geeft Groningers geen antwoord op vragen over bodembewegingen en aardbevingen. De meerwaarde van tiltmeters bij het meten van bodembewegingen en schade is overduidelijk. Tot die conclusie komt geoloog van der Gaag op basis van onderzoek in opdracht van de Groninger Bodem Beweging.

Lees meer...

Dilemma’s en keuzes bij de versterkingsoperatie.

"Ergens klopt er iets niet."

De versterkingsoperatie van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) is gebaseerd op een optelsom van besluiten. Allereerst moet worden vastgesteld welke kans een huis mag lopen in te storten. Om te kunnen besluiten welk huis wel en welk huis niet moet worden versterkt, moeten er verwachtingen worden uitgesproken over hoe zwaar de bevingen nog kunnen worden, welk effect die bevingen hebben op de ondergrond en hoe die effecten verspreid zijn over het aardbevingsgebied. Deze verwachtingen worden vertaald in normen en zijn opgenomen in de Nationale Prak-tijkrichtlijn (NPR). Ook moet per huis uitgerekend worden hoe een gebouw reageert op dergelijke trillingen.

Lees meer...

IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

deel deze pagina