groninger land

Teveel gaswinning door afnameplicht?

Weer geheime afspraken.
Waar blijft de parlementaire enquête?

 

Het hele gaswinningsdossier is al jaren een dossier van onduidelijkheden, halve onwaarheden en hele onwaarheden. Het probleem is dan ook, dat niemand weet wat de feiten precies zijn. Wie spreekt wel of niet de waarheid. Mist, dikke mist wordt er gecreëerd en gehandhaafd over het gaswinningsdossier.

Niemand weet de feiten? Denkelijk Economische Zaken en minister Kamp wel, maar die schitteren door nietszeggendheid. Zeker is, dat de Tweede Kamer geen volledig zicht heeft op het gaswinningsdossier. Transparantie ontbreekt en dat wreekt zich ook nu weer in de tijd voorafgaande aan het nieuwe gaswinningsbesluit.

Lees meer...

Het gas klotst over de plinten! Het gaat toch vooral om geld?

De Groninger Bodem Beweging is van mening dat er een vergaande planmatige reductie van de gaswinning moet komen. Het Staatstoezicht op de Mijnen adviseerde al in 2013, de tijd dat de directeur-generaal  nog geen ex-werknemer van Shell was, dat het veilige winningsniveau 12 miljard kuub per jaar is. Het is opmerkelijk dat de huidige baas van het SodM categorisch weigert om deze optie door te rekenen.

Lees meer...

Vertrouwen in overleg met NCG over NAM-schadeprotocol verdwenen

De vereniging Groninger Bodem Beweging, (meer dan 3300 leden), heeft geen vertrouwen meer in verder overleg met de Nationaal Coördinator Groningen, dhr. Alders, over een nieuw schadeprotocol. En dat geldt eveneens voor het Gasberaad de andere deelnemer aan het overleg met de Nationaal Coördinator Groningen. Lees het gezamenlijke persbericht.

Het moet echt anders. Er dient een echt onafhankelijke schadeafhandeling volledig los van de NAM te komen. En dan een nieuw schadeprotocol waarvoor de schadelijders verenigd in de GBB vetorecht krijgen.

 

 Klik hier om het persbericht {pdf} te lezen.

GBB-leden reageren op de affaire Vergnes

Het bestuur van de GBB heeft haar standpunt bepaald  over de affaire Vergnes en dat verwoord op de website van de GBB.

Regelmatig komen er mails binnen over de ervaringen met  contra expertise bureaus . Positieve en minder positieve.  Onze policy is tot nu toe steeds geweest dat de GBB geen uitspraken doet over de kwaliteit van een contra expertise bureau. Dat houden we zo. De GBB hanteert geen kwaliteitskeurmerk en acht zich daarvoor niet bevoegd en bekwaam.

Dit in tegenstelling tot de schadeveroorzaker NAM die zich het recht wel toe-eigent om over een bij het NIVRE geregistreerd bureau op volstrekt niet inzichtelijke gronden vergaande uitspraken te doen. En dat alles natuurlijk in het belang van ons, de schadelijders.

Leden van de GBB sturen ons nu veel mails over deze affaire en vertellen hun ervaringen. De eerste vier zijn uitgekozen om te publiceren.

Lees meer...

Tweede Kamer vragen over affaire Vergnes.

Kern van het verhaal is en blijft, het wederom naar buiten treden van de almacht van de NAM in dit gebied. En de royale wijze waarop daar ruimte aan wordt geboden. Het is toch opvallend hoe stil de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) hierover is. Hij is iemand die nooit om een woordje verlegen zit. Maar nu houdt hij zich stil, doodstil en dat zal denkelijk ook wel zo blijven. Anders hadden we allang hierover iets vernomen.

Lees meer...

IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

deel deze pagina