groninger land

Gerechtshof reageert nog steeds niet op klaagschrift GBB!

Het blijft stil, oorverdovend stil, vanuit het Gerechtshof Arnhem/Leeuwarden. De GBB heeft een strafaangifte gedaan contra de NAM. De officier van Justitie in Groningen wil niet vervolgen. De GBB klaagt daarover bij het gerechtshof Arnhem/Leeuwarden door op 4 februari 2016 een klaagschrift in te dienen.

Lees hier het Klaagschrift. {pdf} 

Nu vier maanden later nog steeds geen reactie! Daarom stuurt mr. Spong deze herinnering aan het Gerechtshof.

Lees hier de brief van Mr. Spong. {pdf}

Als burger en schadelijder begin je je toch zo langzamerhand wel af te vragen: waarom? Waarom duurt ook dit weer zo eindeloos lang?

Het is zeven keer C schade geworden!

(Schade taxateur houdt al rekening met contra-expertise.)

Bij de eerste melding van de schade door gaswinning had ik nog een soort schaamtegevoel: Mijn gebouwen konden toch niet zo maar stuk zijn! En vol vertrouwen in zijn deskundigheid liet ik het opnemen van de schade over aan de expert van het CVW. Het was begin 2015 en ik dacht nog, dat het CVW er was om mij te helpen.

Lees meer...

Een NAM-idee: bij C-schades geen schaderapport meer!

Al het commentaar over de kwaliteit en het proces van schade afhandeling heeft blijkbaar tot enig inzicht geleid bij de NAM/CVW. Want men komt met ideeen voor een nieuw schadeprotocol. En vraagt aan de Maatschappelijke Stuurgroep om advies. De GBB geeft  echter geen advies aan de Nam. Immers de NAM/CVW is niet de gesprekspartner van de GBB in de Maatschappelijke Stuurgroep. Dat is de NCG. Zo wilde men het, en zo is het. Laat de NCG maar onderhandelen met de NAM/CVW over datgene wat noodzakelijk is.

Lees meer...

Strijd mee met de stichting ‘Recht voor Groningen’!

Deze stichting, opgericht door de Groninger Bodem Beweging, wil juridisch de rechten en belangen van de burgers m.b.t. de gevolgen van de gaswinning in Groningen behartigen. Het juridische gevecht voor de bewoners van het gaswinningsgebied moet eindelijk gevoerd kunnen worden!

Slechts weinig mensen kunnen zelf een rechtszaak bekostigen. Daarvan wordt handig gebruik (misbruik?) gemaakt door de NAM en overheid. Maar gezamenlijk kunnen we ons juridisch wel verzetten.
Een voorbeeld daarvan is de strafaangifte van schadelijders contra de NAM door advocaat mr. Spong. Uiteindelijk zullen we hiervoor wel naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens moeten. Daarvoor is jouw hulp (geld) ook nodig.

Doe mee om het juridische gevecht contra de Shell/NAM, CVW en/of overheid/EZ mogelijk te maken. Veel (kleine) giften maken immers juridisch veel mogelijk. Dit alles onder het motto: allen voor recht, recht voor allen!

Stort je gift op NL 32 RABO 0309 0818 31 t.n.v. Recht voor Groningen.

N.B.: De ANBI status is aangevraagd. Bij toekenning zijn giften dan aftrekbaar bij de belasting en vrijgesteld van schenk- en erfrecht.

 

Voor iedereen die de prachtige plaat van Pluis voor het venster wil hangen!
RechtvoorGroningen kleinformaat 2

 

(Hier rechtermuisknop en 'Opslaan als' of 'Sla gelinkte gegevens op als')

IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

deel deze pagina