groninger land

Hartverwarmend vlammend protest

Zie het beeldverslag van het hartverwarmend maar ook vlammend protest onder de leus 'Gas Terug' op 15 januari 2016 te Groningen.

(Met dank aan de maker Anton van der Salm!)

Manifest 2.0

Lees het Manifest 2.0 van de GBB.

Dit Manifest 2.0 is de Tweede Kamer Commissie Economische Zaken op vrijdag 15 januari 2016 aangeboden.

Het GBB visiedocument op de komende massale verstevigingsoperatie en de reactie van de GBB op het uiteindelijke projectprogramma van dhr. Alders is hen ook overhandigd.

Manifest 2.0 {pdf}

Zie ook: Wat vindt de GBB van de komende massale verstevigingsoperatie?

En: Meerjarenprogramma van de Nationaal Coördinator Groningen: een tombola van gemiste kansen!

Problemen Ledenraadpleging

Ons zijn problemen ter ore gekomen met de ledenraadpleging. Het lukt niet iedereen om zijn/haar stem uit te brengen. Wij zijn op zoek naar het technische probleem en naar een oplossing. Als dat niet lukt, zal de ledenraadpleging opnieuw opgezet en herhaald worden. Er mag geen enkele twijfel bestaan over de uitkomst van de ledenraadpleging.
Wij bieden onze excuses aan voor de gang van zaken.

IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

deel deze pagina