groninger land

Manifest 2.0

Lees het Manifest 2.0 van de GBB.

Dit Manifest 2.0 is de Tweede Kamer Commissie Economische Zaken op vrijdag 15 januari 2016 aangeboden.

Het GBB visiedocument op de komende massale verstevigingsoperatie en de reactie van de GBB op het uiteindelijke projectprogramma van dhr. Alders is hen ook overhandigd.

Manifest 2.0 {pdf}

Zie ook: Wat vindt de GBB van de komende massale verstevigingsoperatie?

En: Meerjarenprogramma van de Nationaal Coördinator Groningen: een tombola van gemiste kansen!

Problemen Ledenraadpleging

Ons zijn problemen ter ore gekomen met de ledenraadpleging. Het lukt niet iedereen om zijn/haar stem uit te brengen. Wij zijn op zoek naar het technische probleem en naar een oplossing. Als dat niet lukt, zal de ledenraadpleging opnieuw opgezet en herhaald worden. Er mag geen enkele twijfel bestaan over de uitkomst van de ledenraadpleging.
Wij bieden onze excuses aan voor de gang van zaken.

Na de herenboer was daar de gasboer: Hij kwam, zag en NAM

…maar wij Groningers laten ons niet overwinnen!

Wordt het jaar 2016 weer een gasgraai-jaar voor onze aan gas verslaafde regering en de NAM/Shell, haar dealer? Of houdt onze regering dit jaar écht rekening met de veiligheid van ons Groningers?

We zien dat het kwartje nog steeds niet goed wil vallen buiten Groningen. Wat is daar in dat verre Groningen toch aan de hand? Iets met gas, bevingen en scheurtjes in huizen en een minister van Economische Zaken (!) die zegt dat er alles aan gedaan wordt om de veiligheid van de Groningers te waarborgen. Dat garanderen heeft natuurlijk grenzen. Kamp is zeer beducht dat de rest van Nederland letterlijk in de kou komt te zitten (zijn veelgebruikte bangmakertje). En bovenal wil hij zijn buitenlandse klanten niet ontrieven...en daarmee de Staatskas. Hij blijft natuurlijk wel minister van Economische Zaken.

Lees meer...

Het stagneert volgens een directeur van het CVW. (Was de echte verstevigingsoperatie dan al begonnen?)

Lees dit inkijkje in de denkwereld van de dhr. Hut, directeur van het CVW. Hij lijkt zich te beklagen omdat : “70% van de mensen voor het geld kiest en niet voor herstel”.

De GBB neemt aan dat de directeur van het CVW bedoelt: “…niet voor herstel door het CVW”. Wat natuurlijk heel teleurstellend is voor deze B.V. Immers, daarmee verandert het verdienmodel van deze firma. Lees het artikel uit Cobouw.

Klik hier voor het pdf bestand

IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

deel deze pagina