groninger land

Groninger Gasberaad en Groninger Bodem Beweging (GBB) nemen deel aan overleg over nieuw schadeprotocol

Persbericht, 24 jan 2018

Groninger Gasberaad en Groninger Bodem Beweging (GBB) nemen deel aan overleg over nieuw schadeprotocol

Op maandag 15 januari besloten de GBB en het Gasberaad niet deel te nemen aan het overleg dat moest leiden tot een nieuw schadeprotocol voor de afhandeling van schade door de gaswinning. Hier waren diverse redenen voor. Het proces als zodanig werd verkeerd ingestoken. Er lag plots een nieuw concept terwijl het concept van de regio van begin oktober 2017, met een breed draagvlak in de regio en dat al vier maanden wachtte op een reactie van het Rijk, werd genegeerd. Verder stonden er zaken in het nieuwe concept waaruit de hand van de NAM duidelijk bleek (introductie nieuwe contourlijnen, vereiste instemming NAM met het nieuwe protocol). Anderzijds miste het protocol zaken waar de maatschappelijke organisaties veel waarde aan hechten zoals de mogelijkheid van een contra-expert, de menselijke maat en een garantstelling door de Staat voor een faire en ruimhartige schadevergoeding.

Lees meer...

IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

deel deze pagina