groninger land

Persbericht GBB over het Bestuurlijk Overleg

24 april 2018

De Groninger Bodem Beweging (GBB) zit als adviseur aan tafel bij de bestuurderstop. De GBB brengt daar vanuit haar rol de belangen van de bewoners in. Het was de bedoeling om de twee lange dagen van bestuurlijk overleg af te ronden met een Bestuursakkoord.

Dit mocht niet zo zijn.

Het persbericht vindt u hier {pdf}

Een Gasbesluit...en nu?

Interview met Derwin Schorren over de gevolgen van het gasbesluit van minister Eric Wiebes. Het interview bestaat uit twee delen, die u hieronder aantreft.
IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

deel deze pagina