groninger land

Van tegenkracht naar tegenmacht

 

balance 154516 640

De macht van de Staat is in disbalans.
Zeker wanneer het Groningen betreft met haar strijd tegen de gevolgen van de gaswinning.
De Groninger Bodem Beweging (GBB) beweegt zich in het speelveld tussen de machten als een goede tegenkracht.
Tijd dat de GBB als tegenmacht wordt gefaciliteerd. 

Lees meer...

"Commitment"

Een mooi Engels woord waarvan het woordeboek zegt, 'betrokkenheid, verbondenheid en/of toezegging.'
Lees wat de gemeente De Marne, burgemeester èn inwoners(!) in het 'Commitment' schrijven.

IMG 2723


Een initiatief wat de GBB graag ondersteunt en waar nodig faciliteert!

Klik hier om het Commitment te lezen. {pdf}

Juristen oordelen vernietigend over concept schadeprotocol

Standpunt GBB krijgt weer belangrijke steun.
Lees het oordeel.

 

Het (te) lange proces om te komen tot een nieuw schadeprotocol vindt zijn oorzaak in de grote verschillen tussen het RIJK/NCG/NAM en anderzijds de GBB samen met Gasberaad en Regionale bestuurders.

Redelijke eisen van GBB en anderen worden genegeerd.
GBB en Gasberaad hebben samen met de regionale bestuurders de pijlers vastgesteld  met de daaraan verbonden uitwerking van het te vormen schadeprotocol. De NCG accepteerde pijlers en uitwerking, voordat de onderhandelingen startten, als uitgangspunten voor de concrete invulling van het protocol.

Nu het concept protocol voorligt, constateren GBB en Gasberaad een grote spanning met de voorheen vastgestelde uitgangspunten. (zie voor verschillen:Huidige concept versie schadeprotocol (14 juli 2017) heeft geen draagvlak bij de GBB en het Groninger Gasberaad. )

Lees meer...

IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

deel deze pagina