groninger land

Toekomstperspectief gaswinning met aardbevingen in Groningen:

Ontwikkeling van de seismische dreiging en een ‘veiliger’ gaswinstrategie

 

Minister Kamp’s gaswinningsbesluit berust op wishfull thinking dat de seismiciteit in Groningen afneemt. Dat daar anders tegenaan kan worden gekeken, bleek uit de presentatie die professor Charles Vlek op 8 juni 2016 voor leden van de Groninger Bodem Beweging hield. Hij heeft dit uitgewerkt in een publicatie in het blad voor Ruimtelijke Veiligheid & Risicobeleid.

Lees meer...

Vijf jaar lang op een te hoog niveau gaswinnen!

Kabinet (VVD en PvdA) blokkeert Raad van State voor 5 jaar.
Minister Kamp haalt zijn gram?

Minister Kamp is de absolute winnaar van het gasdebat van 14 september 2016.
Zijn plan om minimaal 24 miljard kuub gas per jaar te winnen, en dat gedurende 5 jaar, blijft volledig overeind.
Regeren over het politieke graf heen. Een volgend kabinet wordt buiten spel gezet, evenals de regio!

Lees meer...

Uitstel nieuwe gasconversie fabriek

Een belofte van Kamp blijkt weer eens niets waard.

Bij gasconversie wordt van hoog calorisch gas (importgas veelal) laag calorisch gas gemaakt zoals het gas afkomstig uit het Groninger veld. De conversie capaciteit is eerder als ontoereikend vastgesteld om grote pieken op te vangen en om de gaswinning op jaarbasis uit het Groningerveld naar beneden te brengen. Daarom zou in 2017 begonnen worden met de bouw van een nieuwe fabriek voor gasconversie.

Lees meer...

IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

deel deze pagina