groninger land

Kabinet: maak een plan van aanpak naar nul gaswinning!

Over 1 ding zijn we het met zijn allen wel eens (ook de NAM): de gaswinning is en zal de oorzaak van ellende blijven in dit gebied.

Er is overeenstemming bij wetenschappers dat de kans op een aardbeving van 5.0 aanwezig is. Wanneer? Wie zal het zeggen? Een glazen bol werkt ook hierbij niet.

Kabinet maak nu eens eindelijk een plan van aanpak om de gaswinning naar nul te brengen. Een dergelijk plan van aanpak is noodzaak. Lees het interview over het standpunt van de GBB in deze.

Klik hier voor het artikel. {pdf}

Het nieuwe gaswinningsbesluit biedt Groningers nog geen veiligheid

Persbericht

GBB en natuur- en milieuorganisaties verzetten zich tegen besluit minister Kamp

Minister Kamp wil de NAM toestemming geven om in de komende vijf jaar 24 miljard m3 gas per jaar uit het Groningenveld te winnen. Bij een koude winter of als de leveringszekerheid om andere redenen in gevaar dreigt te komen mag de NAM tot 31,5 miljard m3 winnen, flink meer dan de 27 miljard m3 die het afgelopen jaar was toegestaan. De Groninger Bodem Beweging, Milieudefensie, Natuur en Milieufederatie Groningen, Waddenvereniging en 688 particuliere ondertekenaars uit het aardbevingsgebied vinden het onaanvaardbaar dat de minister de leveringszekerheid nog altijd belangrijker vindt dan de veiligheid en hebben daarom vandaag gezamenlijk een zienswijze ingediend op het concept gasbesluit.

Lees meer...

Manipuleert het CVW de resultaten van het bewonerstevredenheidsonderzoek?

Wordt het CVW cijfer van 7,1 voor “algemene tevredenheid” gecreëerd?

 

Er is een relativerend gezegde over de waarde van de bevindingen in de statistiek en dat is: er zijn kleine leugens, grote leugens en statistieken.
Daaraan moest ik denken bij het lezen van de resultaten van het bewonerstevredenheidsonderzoek van het CVW in het jaar 2015. De directeur van het CVW schrijft daarover in een brief aan minister Kamp. 

Lees meer...

IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

deel deze pagina