groninger land

Het gasbesluit van Kamp

De GBB spreekt in: Groningen verliest, als de NAM zo blijft winnen!

 

Minister Kamp moet begin juli wederom een gaswinningsbesluit nemen. De inzet van de NAM is een nieuw winningsplan. Hierin trekt de NAM zich weinig aan van alle problemen in Groningen en stelt voor er weer een schepje bovenop te doen: van 27 miljard kuub naar 33 miljard kuub gas. Dit kan perfect volgens haar eigen risicoanalyse. De NAM stapt hierbij over alle onzekerheden heen en bovendien over de ellende die alle schade voor de bewoners met zich meebrengt. Het enige criterium voor de NAM lijkt te zijn: de kans op doden. Een wel erg 'ver-engt' veiligheidsbegrip.

Lees meer...

DOE MEE!

Maak het juridisch vervolgen van de NAM mogelijk!
Stort op NL32 RABO 0309 0818 31 t.n.v. ‘Recht voor Groningen.

Het strafrechtelijk vervolgen van de NAM is mogelijk als we doorzetten. Niet opgeven. Daarom heeft onze advocaat, mr. Spong, al een klaagschrift ingediend bij het Gerechtshof Leeuwarden/Arhem vanwege het niet vervolgen van de NAM door de Officier van Justitie, mr. van Rest, te Groningen.

Lees meer...

NAM/CVW handelt al alsof de Shell failliet is.

En reduceert nu al het aantal mijnbouwschades!

Wie denkt dat schadeherstel en voorafgaande schade-erkenning in het gaswinningsgebied daadwerkelijk ruimhartig gebeurt, zoals minister Kamp voortdurend beweert, heeft geen kaas gegeten van de praktijk in het gaswinningsgebied Groningen.
Want het hoofddoel blijkt nu al te zijn om zo min mogelijk schades te erkennen en ook om weinig mogelijk te verstevigen. De Shell/NAM wil het geld in de knip houden bij afnemende gasbaten met als gevolg dat nu meer burgers buiten gesloten worden van het recht op schade herstel en preventie.

Lees meer...

IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

deel deze pagina