groninger land

Persbericht 22 juli 2016

Een onafhankelijk kenniscentrum: ‘Bodem, Ondergrond en Mijnbouw’ is noodzaak. Alders is aan zet.

Vertrouwen in het meten en monitoren onder de regie van de NAM, de exploitant van het gas, is er niet. Bij de Groningers niet en ook niet in de Tweede Kamer. De Groninger Bodem Beweging  heeft  daarom samen met anderen, met (semi) wetenschappelijke en private kennis op het domein van de ondergrond en het meten en monitoren, een voorstel gedaan aan dhr. Alders voor het oprichten van een onafhankelijk kenniscentrum met de naam: Kenniscentrum Bodem, Ondergrond & Mijnbouw.

Lees meer...

Reactie GBB op het eerste wetenschappelijk tussenrapport van Gronings Perspectief

Herdefiniëring van het begrip 'veiligheid' is noodzaak!

Komend gaswinningsbesluit daarop afstemmen!

Naar 12 miljard m3.

Hoogste tijd om het begrip veiligheid niet meer alleen uit te drukken in ‘de kans om dood te gaan’ als gevolg van de aardbevingen. De schades aan huizen als gevolg van de mijnbouw hebben een breed en diepgaand negatief effect op de gezondheid en veiligheid van Groningers. Dit blijkt uit het wetenschappelijk onderzoek van prof. Postmes.

Lees meer...

IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

deel deze pagina