groninger land

Een NAM-idee: bij C-schades geen schaderapport meer!

Al het commentaar over de kwaliteit en het proces van schade afhandeling heeft blijkbaar tot enig inzicht geleid bij de NAM/CVW. Want men komt met ideeen voor een nieuw schadeprotocol. En vraagt aan de Maatschappelijke Stuurgroep om advies. De GBB geeft  echter geen advies aan de Nam. Immers de NAM/CVW is niet de gesprekspartner van de GBB in de Maatschappelijke Stuurgroep. Dat is de NCG. Zo wilde men het, en zo is het. Laat de NCG maar onderhandelen met de NAM/CVW over datgene wat noodzakelijk is.

Lees meer...

Strijd mee met de stichting ‘Recht voor Groningen’!

Deze stichting, opgericht door de Groninger Bodem Beweging, wil juridisch de rechten en belangen van de burgers m.b.t. de gevolgen van de gaswinning in Groningen behartigen. Het juridische gevecht voor de bewoners van het gaswinningsgebied moet eindelijk gevoerd kunnen worden!

Slechts weinig mensen kunnen zelf een rechtszaak bekostigen. Daarvan wordt handig gebruik (misbruik?) gemaakt door de NAM en overheid. Maar gezamenlijk kunnen we ons juridisch wel verzetten.
Een voorbeeld daarvan is de strafaangifte van schadelijders contra de NAM door advocaat mr. Spong. Uiteindelijk zullen we hiervoor wel naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens moeten. Daarvoor is jouw hulp (geld) ook nodig.

Doe mee om het juridische gevecht contra de Shell/NAM, CVW en/of overheid/EZ mogelijk te maken. Veel (kleine) giften maken immers juridisch veel mogelijk. Dit alles onder het motto: allen voor recht, recht voor allen!

Stort je gift op NL 32 RABO 0309 0818 31 t.n.v. Recht voor Groningen.

N.B.: De ANBI status is aangevraagd. Bij toekenning zijn giften dan aftrekbaar bij de belasting en vrijgesteld van schenk- en erfrecht.

 

Voor iedereen die de prachtige plaat van Pluis voor het venster wil hangen!
RechtvoorGroningen kleinformaat 2

 

(Hier rechtermuisknop en 'Opslaan als' of 'Sla gelinkte gegevens op als')

NAM bemoei je niet met de schadeafhandeling!

De zaak Sijbrand Nijhoff toont het onvermogen van de NAM weer eens aan.

 

Bekijk de reportage van Brandpunt over Sijbrand Nijhoff en huiver. (Klik hier om de link te openen naar ´Brandpunt´)

Maar realiseer je ook, dat dit niet een uitschieter is. Nogmaals wordt aangetoond, dat een werkelijk onafhankelijke proces van schade afhandeling door een niet aan de NAM gelieerde partij noodzaak is.

Lees meer...

IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

deel deze pagina