groninger land

De NAM zegt het vertrouwen op in Vergnes Expertise uit Leek.

Vrije keuze oneigenlijk fors beperkt door NAM.
NAM intimideert andere contra-experts.

De NAM zegt het vertrouwen op in Vergnes Expertise uit Leek. De GBB dacht tot nu toe, dat het vooral essentieel was dat de schadelijder vertrouwen had in de contra-expert. Maar nu blijkt het dus bepalend te zijn, dat de NAM zelf vertrouwen heeft in de contra-expert. Maar de NAM heeft alleen vertrouwen in wat je doet, als je doet zoals de NAM het wil.  De conclusie moet dan ook zijn, dat Vergnes te weinig heeft gedaan wat de NAM past.

Lees meer...

TU-Delft kraakt het NAM-contour onderzoek af en deelt de eerdere kritiek van de GBB!

Vertrouwen in NAM en CVW daalt naar absoluut nulpunt.
CVW moet direct volledig onafhankelijk worden!

De TU-Delft bevestigt de felle GBB-kritiek op het NAM - ‘onderzoek’  uitgevoerd door Arcadis naar de bevingsschade buiten de door de NAM vastgestelde aardbevingscontour. De methode van onderzoek wordt, in keurige onderzoekerstaal, tot de grond toe afgebroken. Eerdere kritiek van de GBB op onder andere de geldigheid van de aardbevingscontour, de grootte van de steekproef en de wijze waarop resultaten gegeneraliseerd werden, worden gedeeld de TU-Delft.

Lees meer...

CVW toont aan: Groningers gaan niet klagen bij het CVW!

Ook niet wanneer Groningers aantoonbaar onheus worden behandeld.
Het aantal klachten is een veelvoud van de ingediende klachten.

Over het CVW neemt het aantal klachten toe. Wie zijn oor te luisteren legt bij de schadelijders kan niet tot een andere conclusie komen. Maar zal dit ook leiden tot een toename van het aantal klachten bij het CVW? Zeer onwaarschijnlijk. Het jaar 2015 is daarvoor exemplarisch.

Lees meer...

Kabinet: maak een plan van aanpak naar nul gaswinning!

Over 1 ding zijn we het met zijn allen wel eens (ook de NAM): de gaswinning is en zal de oorzaak van ellende blijven in dit gebied.

Er is overeenstemming bij wetenschappers dat de kans op een aardbeving van 5.0 aanwezig is. Wanneer? Wie zal het zeggen? Een glazen bol werkt ook hierbij niet.

Kabinet maak nu eens eindelijk een plan van aanpak om de gaswinning naar nul te brengen. Een dergelijk plan van aanpak is noodzaak. Lees het interview over het standpunt van de GBB in deze.

Klik hier voor het artikel. {pdf}

IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

deel deze pagina