groninger land

Rapport Burgerpeiling KADO Kennisagenda

Begin dit jaar heeft het Kenniscentrum Aardbevingen en Duurzame Ontwikkeling (KADO) van
de Rijksuniversiteit Groningen een burgerpeiling georganiseerd. Doel van deze burgerpeiling was om
er achter te komen welke onderzoeksvragen bewoners in het gaswinningsgebied hebben als het gaat
over de aardbevingsproblematiek en hun toekomst. Er is al veel onderzoek gedaan over de fysieke
impact van aardbevingen, de psychologische impact op bewoners, krimp, etc. Maar sluit dit
onderzoek ook aan bij de behoeften van de bewoners zelf? Ontbreken er onderwerpen op de
kennisagenda? En welke onderwerpen vinden bewoners belangrijk, welk onderzoek moet volgens
hen prioriteit hebben?

Klik hier om het rapport te lezen. {pdf}

DOE MEE. Maak het vervolgen van de NAM mogelijk!

Stort op NL32 RABO 0309 0818  31 t.n.v. ‘Recht voor Groningen. (Let op! Is niet het GBB nummer!)

 

Het strafrechtelijk vervolgen van de NAM is mogelijk als we doorzetten. Niet opgeven. Daarom heeft mr. Spong al een klaagschrift ingediend bij het Gerechtshof Leeuwarden/Arhem vanwege het niet vervolgen van de NAM door de Officier van Justitie, mr. van Rest, te Groningen.

Lees meer...

John Lanting (Schokkend Groningen) wel vervolgen en de NAM niet. Meet Justitie met twee maten?

Vijftigduizend maal een overtreding versus 1 maal. Ra, ra, wie wordt er vervolgd? Lijkt een simpele keuze. Maar het dreigt anders te gaan; degene die 1x een overtreding heeft begaan wordt mogelijk wel vervolgd. De politie, in opdracht van Justitie, spant zich in om hem te vervolgen. Dit naar aanleiding van een aangifte van degene die minstens 50.000 x een overtreding op de kerfstok heeft staan. Dat wringt, het schendt het rechtsgevoel. Of tenminste het restant ervan. Immers, in het aardbevingsgebied moet je goed je best doen om dat rechtsgevoel op peil te houden.

Lees meer...

CVW: Centrum Veilig Wonen of Centrum van Willekeur ?

Onnavolgbaar zijn de wegen van het CVW(=NAM). Woon je in een koopwoning in Woldendorp en heb je schade, dan komt het CVW niet eens (meer) langs. Immers, je woont buiten de contouren die de NAM getrokken heeft en waar, volgens dezelfde NAM, geen aardbevingsschade kan ontstaan. Dus geen NAM/CVW taxateur. Maar tegelijkertijd verstevigt het CVW aan de Klapsterweg in Woldendorp huizen van een woningbouwvereniging (zie foto).

Lees meer...

IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

deel deze pagina