groninger land

‘Leefbaarheidsprogramma’ (financiering NAM): 'kralen en spiegeltjes', een aflaat of opium voor het volk?

‘Kralen en spiegeltjes’
Er zijn inwoners, die zeggen dat de NAM een propagandacampagne voert om de bevolking te enthousiasmeren voor het in ontvangst nemen van iets, dat in vroegere tijden de kolonialen ook wilden bereiken middels het uitdelen van kralen en spiegeltjes. Imago verbetering en de inwoners toegeeflijker maken vanwege de 'cadeautjes'. Hoewel er wel een groot verschil is. Men mag als inwoners nu zelfs meedenken hoe de kralen en spiegeltjes opgehangen moeten worden en ook welke kralen en spiegeltjes men zou willen hebben. Veel dank daarvoor. Natuurlijk wel passend binnen het daarvoor beschikbaar gestelde budget voortkomend uit de winst gemaakt in het gekoloniseerde gebied. En alleen na instemming NAM.

Lees meer...

Geen geld voor rechtvaardige regelingen in het aardgaswinningsgebied?

Zogenaamd geen geld voor de waardevermeerderingsregeling,brede uitkoopregeling, waardeverminderingsregeling of kostenvrij verstevigen van elke woning in dit gebied? Waar zijn dan al die gasbaten heengegaan?

Kor Dwarshuis heeft opnieuw een fraaie animatie gemaakt waarin duidelijk wordt hoe het gasgeld is  besteed. Het meeste is overigens niet meer te traceren. Duidelijk is in ieder geval dat er voor schadevergoeding geen cent opzij gezet is.

Aardgasbaten vergeleken met compensatie

Oprichting Stichting 'Recht voor Groningen'

De GBB bereidt zich voor op het juridische gevecht om de belangen van de schadelijders door gaswinning te kunnen behartigen. Lees het volgende persbericht hierover van 2 maart 2016.

Lees meer...

Is er al wat verbeterd met de schade afhandeling sinds eind april 2015?

Of is het nog een "PUINBAK"?, zoals de hoogleraar privaatrecht Dunné het beeldend uitdrukte in de NRC van eind april 2015. Op 2 maart 2016 wordt in de Tweede Kamer weer over mijnbouw gesproken. Lees waarom omkering van de bewijslast zin heeft. En wat de hoogleraar privaatrecht  Dunné een jaar terug oordeelde over de schade afhandeling door de NAM. Niets verloren aan actualiteit.

kleinepuinhoop

Het is de GBB bekend, dat de NAM op dit moment heeft nagelaten om voor meer dan 1500 gedane contra-expertises vervolgafspraken te maken voor overleg. Men laat schadelijders gewoon in het ongewisse. Het etiket  "PUINBAK" is helaas nog steeds van toepassing.

Lees het nog steeds actuele artikel uit 2015 in de NRC: ‘De schadeafhandeling bij NAM is nu een puinbak’

Minister Kamp is toch ook onze minister?

Tijdens het laatste kamerdebat over het gasbesluit zijn er meerdere moties aangenomen en ook Kamerbreed.

Het blijkt, dat minister Kamp geen enkele van de aangenomen moties royaal wil uitvoeren. Hij beweert, dat hij een aantal moties al uitvoert. Hij bruskeert daarmee de Kamermeerderheid. Alsof de Kamerleden en de regio niet weten wat er gaande is. Wat is dat voor een signaal en voor wie?

Lees meer...

IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

deel deze pagina