groninger land

"Pas op de plaats!"

Commentaar van de Groninger Bodem Beweging (GBB) op de MJP brief van 21 november 2017

 

Er zijn momenteel veel factoren die de gewenste aanpak en invulling van het meerjarenprogramma (MJP) onzeker maken. Dit geldt de rolverdeling en het proces van het MJP maar ook de ambities en doelen, met name die van de versterkingsoperatie. Door toch maar door te gaan, wordt de voortgang van het proces leidend. De GBB vindt dit de verkeerde volgorde. Er moet eerst meer duidelijkheid moet komen over de ambities van het MJP en de daarbij passende aanpak.

Lees hier het volledige commentaar. {pdf}

- Het is Pluis in Groningen -

Aardbevingsellende met een ‘lach en een traan’

Bestel nu: boek met cartoons van Pluis

 

De gevolgen van de gaswinning voor de Groningers zijn enorm en raken de Groningers in het hart. Zo laat het boek ‘Het is Pluis in Groningen’ zien, met illustraties van de cartoonist Pluis. De Groninger Bodem Beweging wil met dit boek iedereen met een ‘lach en een traan’ kennis laten maken met de ellende die de aardbevingen in de Groninger samenleving veroorzaakt. De GBB besteedt de opbrengst van het boek aan de Stichting Recht voor Groningen die de juridische kant voor gedupeerden van de gaswinning ondersteund. Dus help jezelf en ons mee!

Klik in de pdf op het (bovenste) plaatje om bij de bestel pagina te komen!

Persbericht, 15 november 2017

Voor de tweede keer is oud-minister Kamp door de Raad van State teruggefloten. Zijn afwegingen en motiveringen bij zijn besluit over de gaswinning schieten volgens de Raad tekort. Het is een schande dat de besluitvorming van de overheid kennelijk zo onzorgvuldig is daar waar het de veiligheid en draaglast van de Groningers betreft.

Lees hier het hele persbericht {pdf}

IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

deel deze pagina