groninger land

NAM/CVW handelt al alsof de Shell failliet is.

En reduceert nu al het aantal mijnbouwschades!

Wie denkt dat schadeherstel en voorafgaande schade-erkenning in het gaswinningsgebied daadwerkelijk ruimhartig gebeurt, zoals minister Kamp voortdurend beweert, heeft geen kaas gegeten van de praktijk in het gaswinningsgebied Groningen.
Want het hoofddoel blijkt nu al te zijn om zo min mogelijk schades te erkennen en ook om weinig mogelijk te verstevigen. De Shell/NAM wil het geld in de knip houden bij afnemende gasbaten met als gevolg dat nu meer burgers buiten gesloten worden van het recht op schade herstel en preventie.

Lees meer...

GBB: hoogste tijd voor parlementaire enquête naar gaswinning!

Het boek de 'Gaskolonie' toont nog eens de noodzaak aan om met de hoogste spoed een parlementaire enquête te houden naar de besluitvorming rondom de gaswinning en wel vanaf het begin van de gaswinning. Ook de rol en invloed van Shell/Exxon moet duidelijk worden in het verleden en heden.
De hoogste tijd omdat de hoofdrolspelers nu nog leven. En nu nog een goed inzicht verkregen kan worden hoe gehandeld is bij deze besluitvorming en waar dit daadwerkelijk toe geleid heeft. Waaruit voor het heden en de toekomst lessen getrokken kunnen worden.


Het Bestuur Groninger Bodem Beweging.

GBB krant!

De tweede  GBB krant met een oplage van 60.000 stuks is in de week van 13  mei 2016 verspreid in het gaswinningsgebied. Lees hier de digitale versie van deze krant. Over al datgene wat in het gaswinningsgebied gaande is.

Klik her voor de digitale krant. {pdf}

Profielwerkstuk over en vanuit het hart gaswinningsgebied; ook over hoe hard het hier kan zijn.

Keiharde realiteit in Groningen!

 

Voor haar profielwerkstuk (pws) van 6 VWO heeft Eline nader onderzoek gedaan naar met name de (psychische) klachten, de afwikkeling van het schadeherstelproces en de communicatie.
Ze heeft daartoe in december 2015 een enquête uitgezet, die ook door ruim 110 leden van de GBB is ingevuld.
Haar pws is nu gereed, en zeer lezenswaardig.

Klik hier om het volledige onderzoek te lezen of te downloaden. {pdf}

Lees meer...

Rapport Burgerpeiling KADO Kennisagenda

Begin dit jaar heeft het Kenniscentrum Aardbevingen en Duurzame Ontwikkeling (KADO) van
de Rijksuniversiteit Groningen een burgerpeiling georganiseerd. Doel van deze burgerpeiling was om
er achter te komen welke onderzoeksvragen bewoners in het gaswinningsgebied hebben als het gaat
over de aardbevingsproblematiek en hun toekomst. Er is al veel onderzoek gedaan over de fysieke
impact van aardbevingen, de psychologische impact op bewoners, krimp, etc. Maar sluit dit
onderzoek ook aan bij de behoeften van de bewoners zelf? Ontbreken er onderwerpen op de
kennisagenda? En welke onderwerpen vinden bewoners belangrijk, welk onderzoek moet volgens
hen prioriteit hebben?

Klik hier om het rapport te lezen. {pdf}

IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

deel deze pagina