groninger land

Onderzoek bevestigt grote variaties waardeverlies woningen (waardeverlies meer dan 1 miljard).

Op 25 oktober 2015 schreef de GBB over de waardeverminderingsregeling (NAM’s compensatie waardeverlies bij verkoop):

“Wij kennen geen compensaties die naar boven sterk afwijkend zijn. En de NAM is ook hier niet transparant, dus ze zullen er wel niet zijn. Terwijl de variëteit aan verkochte huizen toch groot is. Grote huizen, kleine huizen, landelijk gelegen huizen, in de bewoonde kom gebouwde huizen, huizen met allerlei variaties van aardbevingschade, enzovoort. En toch maakt het niet uit, alles valt binnen de marge.”

Lees meer...

Statuten Stichting 'Recht voor Groningen' zijn gepasseerd bij de notaris

De statuten van deze stichting zijn nu gepasseerd bij de notaris. Deze stichting is nodig omdat we  meer en meer het gevoel krijgen dat je alleen via de rechter iets kunt bereiken. Daarom heeft  de GBB de stichting 'Recht voor Groningen' opgericht.  Deze  stichting zal geld inzamelen voor het voeren van juridische procedures ten behoeve van gedupeerden van de gaswinning.

Lees meer...

‘Leefbaarheidsprogramma’ (financiering NAM): 'kralen en spiegeltjes', een aflaat of opium voor het volk?

‘Kralen en spiegeltjes’
Er zijn inwoners, die zeggen dat de NAM een propagandacampagne voert om de bevolking te enthousiasmeren voor het in ontvangst nemen van iets, dat in vroegere tijden de kolonialen ook wilden bereiken middels het uitdelen van kralen en spiegeltjes. Imago verbetering en de inwoners toegeeflijker maken vanwege de 'cadeautjes'. Hoewel er wel een groot verschil is. Men mag als inwoners nu zelfs meedenken hoe de kralen en spiegeltjes opgehangen moeten worden en ook welke kralen en spiegeltjes men zou willen hebben. Veel dank daarvoor. Natuurlijk wel passend binnen het daarvoor beschikbaar gestelde budget voortkomend uit de winst gemaakt in het gekoloniseerde gebied. En alleen na instemming NAM.

Lees meer...

Geen geld voor rechtvaardige regelingen in het aardgaswinningsgebied?

Zogenaamd geen geld voor de waardevermeerderingsregeling,brede uitkoopregeling, waardeverminderingsregeling of kostenvrij verstevigen van elke woning in dit gebied? Waar zijn dan al die gasbaten heengegaan?

Kor Dwarshuis heeft opnieuw een fraaie animatie gemaakt waarin duidelijk wordt hoe het gasgeld is  besteed. Het meeste is overigens niet meer te traceren. Duidelijk is in ieder geval dat er voor schadevergoeding geen cent opzij gezet is.

Aardgasbaten vergeleken met compensatie

Oprichting Stichting 'Recht voor Groningen'

De GBB bereidt zich voor op het juridische gevecht om de belangen van de schadelijders door gaswinning te kunnen behartigen. Lees het volgende persbericht hierover van 2 maart 2016.

Lees meer...

IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

deel deze pagina