groninger land

Hoe zat het ook weer met de veiligheid boven het Groninger gasveld? Zo, dus!

Je bent weer volledig bij de les als je dit artikel leest van twee hoogleraren en een directielid van een ingenieursbureau. Wil je echter doorgaan met je in slaap te laten sussen door Kamp, de NAM, commissie Meijdam en Alders lees dit artikel dan beslist niet! Om even uit te proberen enkele kernzinnen van  het artikel met zaken die we eigenlijk wel weten, maar waarvan het zo fijn is om ze even te vergeten.

Lees meer...

Vacature medewerker burgersteunpunt

Zoals aangekondigd zijn de Groninger Bodem Beweging en het Groninger Gasberaad gezamenlijk bezig met de oprichting van een onafhankelijk steunpunt voor burgers. We doen dit zorgvuldig en het kost meer tijd dan we hadden gehoopt. Maar inmiddels gaat het hard!

Lees meer...

Aardse zaken

Mijmeringen van een GBB bestuurslid

 

Buiten schijnt de zon uitbundig. Stitswerder dorpskinderen spelen– ondanks een koude en stevige bries - jasloos in onze tuin. Ik hoor vanuit mijn werkkamer de lammetjes van boer Stol mekkeren en zie vanuit mijn raam vogels af en aan vliegen met - soms te grote - takken in hun snavel. De lente zit in de lucht!

Lees meer...

Komst Hans Alders: toch ijdele hoop voor de schadelijders?

De hoop, dat met de komst van de Nationaal Coördinator Groningen (Dhr. Alders) daadwerkelijk de belangen van de schadelijders in goede handen zouden zijn, neemt zienderogen af. Want juist bij de meest belangrijke regelingen rondom schade en versteviging laat hij zich onvoldoende leiden door de belangen van de schadelijders. Lees hoe dat zit!

Klik hier om de pdf te lezen.

Onderzoek bevestigt grote variaties waardeverlies woningen (waardeverlies meer dan 1 miljard).

Op 25 oktober 2015 schreef de GBB over de waardeverminderingsregeling (NAM’s compensatie waardeverlies bij verkoop):

“Wij kennen geen compensaties die naar boven sterk afwijkend zijn. En de NAM is ook hier niet transparant, dus ze zullen er wel niet zijn. Terwijl de variëteit aan verkochte huizen toch groot is. Grote huizen, kleine huizen, landelijk gelegen huizen, in de bewoonde kom gebouwde huizen, huizen met allerlei variaties van aardbevingschade, enzovoort. En toch maakt het niet uit, alles valt binnen de marge.”

Lees meer...

IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

deel deze pagina