groninger land

Het stagneert volgens een directeur van het CVW. (Was de echte verstevigingsoperatie dan al begonnen?)

Lees dit inkijkje in de denkwereld van de dhr. Hut, directeur van het CVW. Hij lijkt zich te beklagen omdat : “70% van de mensen voor het geld kiest en niet voor herstel”.

De GBB neemt aan dat de directeur van het CVW bedoelt: “…niet voor herstel door het CVW”. Wat natuurlijk heel teleurstellend is voor deze B.V. Immers, daarmee verandert het verdienmodel van deze firma. Lees het artikel uit Cobouw.

Klik hier voor het pdf bestand

Zijn NAM onderzoeken nog wel serieus te nemen?

De GBB wordt door het SodM bevestigd in haar kritische en wantrouwende houding ten opzichte van onderzoeken door de NAM. De GBB zet op een rij wat het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) zoal vindt van de NAM onderzoeken van eind oktober en begin november 2015.
Je wordt er niet vrolijk van!

Lees meer...

IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

deel deze pagina